Clusters

Een van de kerntaken van Platform BK is het mobiliseren van de kunstsector. Daarom willen we graag een platform bieden aan onze leden om zelf een project voor bijvoorbeeld een lees- of werkgroep voor te leggen. We noemen dit ‘Clusters’.

De mogelijkheden zijn oneindig, zo lang de plannen zijn georiënteerd op de doelstellingen van Platform BK.Bij de uitvoering van een goed plan neemt Platform BK een faciliterende/adviserende rol aan: wij verspreiden de uitnodiging onder onze leden, denken mee over eventuele aanvullende docenten of specialisten en helpen zoeken naar een passende locatie. De eventuele uitkomsten van een cluster kunnen we als platform weer verzamelen en op een passende manier presenteren.

Ben jij lid van Platform BK en wil jij:

  • graag ‘iets’ doen, maar weet niet zo goed waar je je naartoe moet richten?
  • een oplossing bedenken voor een urgent vraagstuk?
  • een goede inhoudelijke discussie met vakgenoten over een specifiek onderwerp, eventueel met specialisten erbij?
  • een positieve invulling geven aan berichtgeving rond kunst en maatschappij?

Clustervoorstellen kun je indienen via dit formulier. Platform BK komt elke maandag bijeen om clustervoorstellen te bespreken – ongeveer twee weken na inzending van het voorstel kun je een reactie per mail verwachten.

 

Naam *

E-mail *

Telefoon *

---

Werktitel Cluster *

Aanleiding *
Omschrijf hier kort en bondig de aanleiding voor de cluster

Relatie met Platform BK *
Omschrijf hier wat de relatie is tussen de voorgestelde cluster en Platform BK.

Doelstelling en uitkomst *
Wat is de doelstelling van de cluster en wat is het te verwachten resultaat?

Tijdlijn *
Geef aan wat de fasering is van de cluster. Wanneer gebeurt wat?

Verwachte afronding cluster *
Wanneer moet de cluster afgerond zijn?

Welke faciliteiten denk je van PBK nodig te hebben? *