2015 Hoorzitting zelfstandigenaftrek

Hoorzitting Behoud Zelfstandigenaftrek dinsdag 2 juni 2015

De creatieve sector – waaronder de NVJ, FNV KIEM, Platform Makers en Kunsten ’92 –  organiseren op dinsdag 2 juni 2015 een hoorzitting met Tweede Kamerleden, werkgevers en zzp’ers over de zelfstandigenaftrek. Platform BK is onderdeel van het makersoverleg en roept iedereen op aanwezig te zijn tijdens de hoorzitting.

Aanleiding hoorzitting

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil het belastingstelsel herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers beperken. Door de herziening zouden voor de zelfstandigenaftrek alleen nog die zzp’ers in aanmerking komen, die werkgelegenheid creëren en een substantiële bijdrage leveren aan innovatie. Dit betekent dat zelfstandigen zonder personeel geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek. Dit treft vooral de culturele en creatieve sector hard. Afschaffing van de zelfstandigenaftrek scheelt hen minimaal  €221,-  per maand. Dit terwijl zij hun eigen baan creëren en er in de creatieve industrie geen alternatieve banen voor hen zijn in loondienst.

Doel hoorzitting

Om een goed debat te kunnen voeren is het nodig om alle argumenten, alle onderbouwingen van standpunten, te kennen. Een hoorzitting dient om grip te krijgen op de verschillende standpunten.

Cruciale spelers in het debat krijgen ieder 10 minuten de tijd om hun standpunt over de zelfstandigenaftrek kenbaar te maken. Daaropvolgend vindt een debat plaats met de sprekers en zzp’ers. Het debat wordt geleid door Max van Weezel.
De volgende sprekers zijn uitgenodigd: Edwin Bouwers (Dagelijks Bestuur FNV met focus zzp), Ed Groot (TK – PvdA), Steven van Weyenberg (TK – D66), Erik Ziengs (TK – VVD), Michaël van Straalen (voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland VNO-NCW), Peter van den Bunder (bestuurder FNV KIEM) en Rosa García López (secretaris NVJ Zelfstandigen en verantwoordelijk voor de petitie ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’ en de ‘Hoorzitting Zelfstandigenaftrek’ namens de creatieve industrie)

Aanmelden

Deelnemen via vereniging@nvj.nl onder vermelding van ‘Hoorzitting’. Dit kan tot 1 juni. Aansluitend (vanaf 18.00 uur) borrel (voor eigen rekening). Zzp’ers worden nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan het debat.

Dinsdag 2 juni 2015 16.00 uur
Nieuwspoort
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Teken ook de petitie

NVJ, Platform Makers, Kunsten’92, FNV Mooi verzoeken het huidige kabinet om de zelfstandigenaftrek intact te houden en werken weer lonend te maken.
Teken de petitie: Handen AF van zelfstandigenaftrek

Met vriendelijke groet,
Platform BK