2015 – september

Weerwoord #14  Appels en peren 

“Want als een uitstekend curator die tentoonstellingen maakt op het scherp van de snede en een uitstekende binding heeft met kunstenaars en andere professionals uit het veld, niet is wat je zoekt, wat wil je dan wel?”
Lees meer.

Irene de Craen is artistiek directeur van Hotel Maria Kapel in Hoorn en bestuurslid van Platform Beeldende Kunst.

Dit essay is een Weerwoord dat is geschreven op verzoek van Platform Beeldende Kunst. ‘Weerwoord’ is een initiatief van Platform BK en geeft richting aan het debat rondom kunst en cultuur door snel in te springen op het huidige kunstbeleid en berichtgeving over kunst in de media.

Illustratie: Yuri Veerman