Informatiebijeenkomst richtlijn Kunstenaarshonorarium

Platform BK organiseert op 18 januari 2017 een informatiemiddag over de richtlijn en beantwoordt vragen van leden en andere belangstellenden.

Tijdstip en locatie: vanaf 17:00 uur, TETlokaal, Tetterode, Da Costakade 158, Amsterdam.

ENTREE €5,-  GRATIS voor leden van Platform BK
Je kan betalen aan de deur of hier lid worden van Platform BK. Aanmelden kan via Facebook, maar is niet verplicht.