Platform BK en de Kunstenbond openen een gezamenlijk meldpunt atelierbeleid

Meldpunt atelierbeleid is een digitale brievenbus waar kunstenaars in Nederland goede en slechte ervaringen kunnen delen. Doel van het meldpunt atelierbeleid is best practices inventariseren en mogelijke knelpunten signaleren. Dit doen we om het gebruik en behoud van betaalbare ateliers en atelierwoningen te monitoren. Platform BK en Kunstenbond zullen deze reacties bundelen om vinger aan de pols te houden en actuele kwesties in kaart te kunnen brengen. En zo nodig kunnen Platform BK en Kunstenbond u helpen of doorverwijzen.

Stuur je ervaringen over atelierbeleid naar: meldpunt-atelierbeleid@platformbk.nl