Creatieve Coalitie opgericht

Op de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector op maandag 21 januari in TivoliVredenburg heeft Platform BK met eenëntwintig andere verenigingen de Creatieve Coalitie opgericht. Deze beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden, makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld met als doel de eenheid onder werkenden te vergroten en hun sociaaleconomische positie te verbeteren. Belangrijk gezamenlijk streven is een ook voor de lange termijn bestendige uitvoering van de Arbeidsmarktagenda. De problemen in de culturele en creatieve sector zijn niet uniek: schijnzelfstandigheid, korte contracten en lage tarieven spelen ook in andere sectoren. Meer informatie volgt snel.