Fair Practice Scan live

De Fair Practice Code 1.0 werd in oktober 2017 gepresenteerd als eerste concrete resultaat van de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector. Tijdens de Werkconferenctie Arbeidsmarktagenda op 21 januari 2019 werd de website fairpracticecode.nl gelanceerd en ging ook de bijbehorende Fair Practice Scan live. Met deze praktische tool kunnen werkgevers, opdrachtgevers, werknemers, opdrachtnemers, stagiairs en vrijwilligers toetsen hoe ‘fair’ hun werkafspraken zijn. De scan voorziet ook in informatie, bijvoorbeeld over bestaande afspraken in cao’s en honorariumrichtlijnen, of over scholing, auteursrecht en arbeidsrisico’s.

De Fair Practice Code is bedoeld als handvat voor creatieve professionals om met elkaar in gesprek te gaan en samen verbeteringen door te voeren. Diverse overheden hebben aangegeven dat zij de Fair Practice Code willen opnemen in hun subsidievoorwaarden. In het komende jaar wordt gewerkt aan een zo breed mogelijk draagvlak en toepassing van de code en wordt onderzocht wat de impact daarvan zal zijn.