Ja, ik word ook lid van Platform BK!

Dit is wat er aan de hand is:

In het huidige maatschappelijke klimaat is er steeds minder tolerantie voor een artistieke vrijruimte. Platform BK is opgericht om vanuit het veld een onafhankelijk weerwoord te bieden.

Dit is wat wij doen:

• We doen onderzoek vanuit het veld.
• We organiseren debatten over actuele onderwerpen.
• We spreken met beleidsmakers en organisaties en stellen ze op de hoogte van de situatie in het veld.
• We voeren publiekelijk debat door Weerwoorden, opiniestukken en open brieven te schrijven en publiceren.
• We faciliteren clusters voor en door onze leden.

Dit hebben we bereikt:

• Dankzij PBK is er onderzoek gedaan naar het kunstenaarshonorarium, en is er nu een landelijke richtlijn.
• Onze openbare debatten hebben een sterke invloed gehad op actuele discussies in de kunst.
• Onze Weerwoorden en opiniestukken zijn vaak gepubliceerd en besproken in de landelijke media, en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat en berichtgeving over kunst.
• We zijn een adviserende en kritische gesprekspartner geworden van o.a. Ministerie van OC&W, De Raad voor Cultuur, gemeentes en fondsen.

Waarom lid worden?

• Als je het belangrijk vindt dat er vanuit het veld nog meer en effectief onderzoek, debat, reflectie en lobby komt.
• Als je mee wilt werken aan een ‘Argumenten arsenaal’, zodat we bij de volgende bezuinigingsronde wél een antwoord hebben.
• Als je vindt dat er nog steeds te weinig wordt geluisterd naar het veld.
• Hoe meer leden, hoe meer invloed!

Persoonlijke gegevens

Mijn naam mag vermeld worden op de Platform BK site:
JaNee

Ik werk als beeldend kunstenaar:
janee

---

Contributie

Bij "per maand" betaling geef je Platform BK toestemming de contributie automatisch af te laten schrijven.

---

Betalingsgegevens

Rekeningnummer IBAN* (verplicht):

Ik ga akkoord met de voorwaarden van deze contributie-overeenkomst tot schriftelijke wederopzegging:

Leden over Platform BK

Het is belangrijk dat kunstenaars via Platform BK hun stem laten horen!

Anne Berk

In het herstructureringsproces van de kunstsector is Platform BK onze beste vertegenwoordiger! Feiten, feiten en nog meer feiten!!

Ajla R. Steinvåg

Zonder kunstenaars geen presentatieruimte actuele kunst. Daarom ben ik – in mijn werk directeur van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost – lid van Platform BK.

Annet Zondervan

Als beeldend kunstenaar vind ik het belangrijk om lid te zijn van Platform BK omdat ze de betekenis van de kunst voor de samenleving helder overbrengt.

Christine Bittremieux

Ik ben lid geworden van Platform BK omdat ik het belangrijk vind dat de beeldende kunstsector op een goede manier vertegenwoordigd in het maatschappelijk debat middels een genuanceerde en goed gearticuleerde stem.

Cor Groenenberg

PBK kan je een paraplu zijn als het hard regent.

Frank Koolen

Platform BK is een belangrijke stem in de vertegenwoordiging van de belangen van kunstenaars.

Hans Wilschut

Platform BK voert een zinnige, inhoudelijke discussie over de positie van de beeldende kunst en biedt stevig weerwoord als die wordt ondergraven.

Jerome Symons

Karin Arink

Platform BK brengt verandering.

Katrin Korfmann

Ik steun Platform BK in de manier waarop ze de belangen van kunstenaars en beeldende kunst verdedigen tegen de oprukkende wolven!

Kees Koomen

Platform BK onderzoekt, lobbyt, en initieert debat over de rol van de kunsten en de positie van kunstenaars in onze maatschappij, daarom ben ik lid geworden.

Lard Buurman

Platform BK doet belangrijk werk, door op relevante en effectieve manier de belangen van kunstenaars te vertegenwoordigen in media en politiek.

Lorelinde Verhees

Ik vind dat iedere kunstenaar lid moet worden want samen zijn wij sterk.

Magnus Monfeldt

Omdat kunstenaars niet alleen voor zich spreken!

Robin Weijers

In een beschaving is een Platform voor de Beeldende Kunst noodzakelijk, de stilte is er voor kwaadaardige regimes.

Ronald Ophuis

Ik ben lid van Platform BK omdat het ruimte schept voor debat en reflectie en dat is essentieel voor een gezond kunstklimaat en een stevig draagvlak voor de kunst. 
Steven ten Thije

Ik ben lid van PBK omdat we samen sterker staan.

Su Tomesen

PBK is een consistente en sterke vertegenwoordiger van de belangen van beeldend kunstenaars: een belangrijke speler in ‘het veld'.

Xandra Nibbeling