Over Platform BK

This post is also available in: English

Vereniging Platform Beeldende Kunst onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en vertegenwoordigt kunstenaars, ontwerpers en andere culturele producenten. We zijn de schakel tussen de kunstsector, belangenverenigingen, politiek en media. We voeden het debat over het belang van kunst voor de samenleving met de vele stemmen uit de kunstsector – met de taal van de schrijver, de ontwerper en de kunstenaar.

Wij willen de kunstsector mobiliseren om een vrijruimte – waarin los van gevestigde of economische belangen, geëxperimenteerd kan worden met nieuwe gedachten en ideeën – te benoemen, onderzoeken, op te rekken en uit te breiden, en het belang ervan voor de samenleving duidelijk te maken.

In al onze projecten is ons doel om inzichtelijk te maken hoe ons huidige kunstlandschap verandert, wat de consequenties zijn van het cultuurbeleid en wat de gevolgen zijn voor zowel de kunstsector en de samenleving.

 

Vereniging Platform Beeldende Kunst heeft de culturele ANBI-status. Lees meer hier.

Vereniging Platform Beeldende Kunst
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
info@platformbk.nl

KvK: 54126916
Triodos: 25.46.49.238
IBAN: NL89TRIO0254649238
BIC: TRIONL2U

 

Alle beelden op deze website hebben een Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International licentie. Dat houdt in dat het iedereen vrij staat om ons materiaal te gebruiken, onder de voorwaarden dat de beelden niet aangepast worden en credits worden vermeld, inclusief een link naar het oorspronkelijke materiaal.

Informatiepakket Platform BK

Platform BK heeft een nieuw digitaal informatiepakket!
Download het hier en verspreid het in je netwerk. Hoe meer leden we krijgen hoe meer invloed we uit kunnen oefenen!