bk
Platform BK – Pagina 13 – Platform Beeldende Kunst
U

WW#17 Cultuur is per definitie internationaal!

De motie van VVD-kamerlid Michiel van Veen, waardoor de Tweede Kamer besloot om ondersteuning aan cultuurprojecten in Egypte, Libanon, Mali, Marokko, Rusland, Turkije en de Palestijnse gebieden stop te zetten, is gestoeld op een drogreden, kortzichtig beleidsdenken, instrumentalisering van kunst en cultuur, en een mank wereldbeeld.


M

Profit / Non-profit

Wie profiteert er van de non-profit kunstinstellingen? Wat zijn de gevolgen voor de kunstenaarspraktijk als non-profit en commercieel meer en meer in elkaar opgaan? Waar liggen de mogelijkheden om deze hybride kunstsector te verbeteren? Vanuit het streven naar fair practice binnen het kunstenlandschap, nodigt Platform BK uit tot het stellen van de vraag: Wie profiteert […]


D

Naar een richtlijn voor het Kunstenaars honorarium

Eén van de belangrijkste drijfveren van Platform BK is het mobiliseren van het kunstveld om gezamenlijk op te treden. De zwakke inkomenspositie van beeldend kunstenaars is een onderwerp waar we ons de afgelopen jaren sterk voor hebben ingezet, veelal samen optrekkend met andere organisaties in Beeldende Kunst Nederland (BKNL).


G

Advies Kunstraad: Behoud IJzeren Voorraad

Op woensdag 7 december bracht de Amsterdamse Kunstraad een briefadvies uit over het behoud van ateliers en atelierwoningen in Amsterdam. Daarin werd het manifest Behoud betaalbare ateliers meegenomen. Daarnaast heeft de gemeente in de raadscommissie van 17 november besloten om in januari 2017 (of begin februari) met de wooncorporaties en kunstenaars te gaan praten.


Informatiebijeenkomst richtlijn Kunstenaarshonorarium

Platform BK organiseert op 18 januari 2017 een informatiemiddag over de richtlijn en beantwoordt vragen van leden en andere belangstellenden. Tijdstip en locatie: vanaf 17:00 uur, TETlokaal, Tetterode, Da Costakade 158, Amsterdam. ENTREE €5,-  GRATIS voor leden van Platform BK Je kan betalen aan de deur of hier lid worden van Platform BK. Aanmelden kan via Facebook, […]


B

Introductie gezamenlijke honorarium richtlijn beeldende kunst

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaars honoraria geïntroduceerd in Nederland. Platform BK is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel. De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Het debat voeden over de rol van kunst in de samenleving.
  • Actieve lobby voeren vanuit onderzoek en reflectie.
  • Het huidige kunstlandschap in kaart brengen.
  • Makers en beleidsmakers bij elkaar brengen.
  • Vanuit het veld naar media en politiek spreken.


“Platform BK doet belangrijk werk, door de relevante en effectieve manier de belangen van kunstenaars te vertegenwoordigen in media en politiek.” • Lorelinde Verhees

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.