Art Matters

This post is also available in: English

Art Matters is een uitgebreide serie essays die ingaat op het veranderende politieke landschap in Nederland en de positie van de kunst daarbinnen. De totale inventarisatie van essays zal gepresenteerd worden als onderdeel van ons Kunstlandschap. Het Schap reist naar verschillende locaties om telkens opnieuw een actueel overzicht te geven van de huidige staat van het kunstlandschap in Nederland.

 

Art Matters – alle essays
Cultuur is geen uitgave maar een investering in de toekomst – Marc Chavannes

De subsidiëring van kunst en cultuur kost maar een kwart van wat het Lenteakkoord verdient door de onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Toch wordt op kunst een kwart bezuinigd. De manier waarop is een voorbeeld van de aanmatigende overheid die tegelijk zegt: ik heb niet veel op met wat u doet, maar jullie moeten wel fuseren, denken aan diversiteit, meer de markt op gaan en bijdragen aan het maatschappelijk debat.

De giftige erfenis van Halbe Zijlstra – Merijn Oudenampsen

Bij het afzwaaien van de voormalige Staatssecretaris van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap heeft de Volkskrant ervoor gekozen hem een hart onder de riem te steken. Op vrijdag 2 november verscheen een uitgebreide analyse in deze krant waarin Zijlstra onthaald werd als een strijder tegen arrogantie van de juiste smaak, een succesvolle hervormer die het debat over cultuursubsidies scherp heeft gezet.

De maat der dingen – Barbara Visser

Tijdens het protest tegen de bezuinigingen op de kunsten bleek vrijwel niemand bij machte om het belang van kunst op een goede  manier in woorden (kaalslag!), aantrekkelijke beelden (sexy!) of effectieve acties (schreeuw!) om te zetten.

De mythe van de creatieve industrie – Robrecht Vanderbeeken

Het nieuwe Kunstendecreet zet de deur open voor het problematische EU-cultuurbeleid Creative Europe. Een tweede analyse van het probleem: de ideologische hefboom die creatieve industrie heet. En hoe onze cultuurpolitiek zo onder meer vast komt te zitten in de klauwen van de copyright industry.

De Pop van de Top – Tegen het Sterrenstelsel in de Cultuur – Merijn Oudenampsen

Een culturele saneringsoperatie heeft zich in gang gezet. Niets lijkt deze nog te kunnen stoppen. De eerste ontslagen zijn al gevallen, velen zullen er nog volgen.

Do not enter the Netherlands, democratic meltdown in progress! Robin Brouwer

De opmars van de beschaving, die onlangs in Nederland als protest tegen voorgenomen cultuurbezuinigingen werd gehouden, was een sympathieke poging om de cultuur op de publieke agenda te krijgen.

Het gaat niet om kunst, het is een sociale strijd – Interview Bas Heijne

Interview Bas Heijne over cultuur en rancune in een veranderende samenleving.

In naam van de democratie – Pascal Gielen

De bruuske maatregelen van het neoliberale bewind tegen de Nederlandse cultuursector sloegen tot verstomming. Maar nog verbazender was de futloze manier waarop de sector hierop reageerde. Kunstenaars, cultuurprofessionals en kunstliefhebbers leken haast verlamd.

Jonas Staal – Pleidooi voor een multidisciplinaire politiek

Kunst is geen slachtoffer of middel, kunst is het doel. Wat is het bindende element in de stroom aan protesten en adviezen die over ons wordt uitgestort naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur?

Kunstdebat laat verandering in democratische verhoudingen zien – Inge van der Vlies

Het is er natuurlijk niet om begonnen, maar het debat over de bezuinigingen op de kunsten biedt een helder voorbeeld van de verandering van de democratische verhoudingen. Dat betreft met name de positie van argumenten.

Maatschappelijk verantwoord hangen – Lucette ter Borg

Eindelijk ben je dan toch als kunstenaar beland op cloud nine: je krijgt een grote solotentoonstelling in een serieus Nederlands museum, het resultaat van jarenlange arbeid in je atelier en daarbuiten. Jaren van leuren met je werk, galeriehouders, curatoren en verzamelaars benaderen, inzenden voor prijzen, stipendia en opdrachten, en ondertussen vooral doorgaan. En nu is die missie geslaagd – althans in de ogen van de buitenwereld.

Ministerie van Marketing – Max Bruinsma

Vernieuwend cultuurbeleid afgeschaft. De regering heeft zijn voornemen om zich terug te trekken uit de kunsten uitgevoerd. Alles wat streeft naar vernieuwing in andere zin dan als uitkomst van een soort Idols-achtige publiekspoll, kan de steun van het Rijk vergeten.

Nederland moet harder schreeuwen om cultuur – Florian Göttke

Gisteren heeft Nederland om cultuur geschreeuwd, maar de schreeuw was braaf en tam, een smeekbede om aub een beetje sympathie en een klein beetje minder bezuinigingen. Dit was alleen maar een bede om uitstel van executie!

Neoliberalism is in Crisis – Slavoj Zizek

Philosopher and critical theorist Slavoj Zizek, says he’s not an optimist when it comes to Europe and the broad political and ideological struggle in the continent and the world.

Niet-weten als norm – Arnoud Holleman & Gert Jan Kocken

In 2007 werd uit het Singer Museum in Laren een exemplaar van De Denker van Auguste Rodin gestolen, dat twee dagen later zwaar beschadigd werd teruggevonden. Sinds die tijd onderzoeken Arnoud Holleman en Gert Jan Kocken de interpretatiemogelijkheden van het kapotte beeld.

Om te beginnen is kunst niet voor kinderen – Marc Davidson

De discussie over de noodzaak van kunstsubsidies stevent vaak af op de vraag wat kunst eigenlijk is. Vergeet vakmanschap, emoties, of schoonheid, schrijft Marc Davidson.

Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Post-Democracy – Hito Steyerl

A standard way of relating politics to art assumes that art represents political issues in one way or another. But there is a much more interesting perspective: the politics of the field of art as a place of work.1 Simply look at what it does not what it shows.

Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Post-Democracy – Hito Steyerl

A standard way of relating politics to art assumes that art represents political issues in one way or another. But there is a much more interesting perspective: the politics of the field of art as a place of work. Simply look at what it does not what it shows.

Politiek als kunst van het onmogelijke: Pleidooi voor een dreampolitiek in de Verenigde Staten – Stephen Duncombe

Artikel van Stephen Duncombe voor Open 20: De populistische verbeelding. Over de rol van mythen, verhalen en beeldvorming in de politiek.

Prepare For Landing – Cas Smithuijsen

De meeste politici vinden dat het cultuurbeleid aan een grondige herziening toe is. De grondslag van het huidige beleid is volgens hen ongewenst, omdat deze het mogelijk maakt dat belastinggeld door een elite wordt opgesoupeerd. Wil de cultuursector hier een weerwoord op vinden, dan moet de organisatie van het maatschappelijk draagvlak ter hand worden genomen.

Revolution in Reverse – Ann Demeester

A number of weeks ago, Prime Minister Erdogan of Turkey announced that he is concerned about the support for â radicalization being seen in Dutch politics. Erdoganâ warning might seem absurd in the light of a general concern about the rise of Islamic Fundamentalism in Turkey, but his claim is indirectly supported by a plethora of similar concerns voiced within the EU and the UN.

Simon Sheikh – Representation, Contestation and Power: The Artist as Public Intellectual

A central issue for critical artists today is the question of interactions with the apparatus surrounding art production: the parameters for reception (institutions, audiences, communities, constituencies, etc.) and the potentials and limitations for communication in different spheres (the art world, the media, public spaces, the political field etc.).

Slash & Burn – Sven Lütticken

The Dutch secretary of state for culture, Halbe Zijlstra, has published his policy plan for coming years. In contrast to the official recommendations given to him by the Raad voor Cultuur (an advisory body), the cutbacks will not be spread out over a number of years, but will take immediate effect in 2013.

Toespraak Anna Tilroe tijdens Bezetting Museum Boijmans – Van Beuningen

Vandaag, 26 juni 2011, is een historische dag. Een dag die in ons geheugen en dat van de Nederlandse cultuurgeschiedenis zal blijven voortleven. Een dag in de sfeer van 26 juni 1963 toen John Kennedy, staande voor de Berlijnse Muur, zei: Ich bin ein Berliner. Wij, kunstenaars uit alle disciplines, makers, denkers en kunstliefhebbers…

Waarom nog geld voor de kunsten? – Warna Oosterbaan

De kunstsector kan geen redenen meer verzinnen voor staatssteun, schrijft Warna Oosterbaan. Het succes van Halbe Zijlstra is groot en overrompelend. Kut. Met een punt.

Wat er is misgegaan – Camiel van Winkel

De kunstwereld heeft begin jaren negentig de fout begaan om weer te beginnen over de maatschappelijke relevantie van de kunst.  Daarmee heeft ze de huidige politieke afrekening in wezen over zichzelf afgeroepen.