Potluck Meeting #1

Potluck Meetings

Platform BK organiseert Potluck Meetings, een ontmoeting waarbij we op informele en actieve wijze kennis, informatie, tips en reacties met Platform-leden en anderen hopen uit te wisselen en te verzamelen. We zien de Potluck Meetings als graadmeter voor onze agenda en activiteiten. De ontmoetingen zijn van belang voor de vertegenwoordiging van kunstenaars en culturele werkers, kunnen van invloed zijn op onze debatten, weerwoorden, clusters en onderzoek, en het is een belangrijk uitgangspunt voor zelforganisatie. Kortom, een ontmoeting volgens het wederkerige motto: wij voeden jou, jij voedt ons.

Uiteraard zijn de ontmoetingen ook een mogelijkheid om de gasten kennis met elkaar te laten maken. Op basis van een aantal thema’s nodigen we mensen uit die we in meer of mindere mate kennen. De ontmoetingen zullen de vorm van een diner, lunch of wandeling aannemen en op verschillende plekken in Nederland plaatsvinden. We kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen interessant is om dezelfde groep genodigden nog eens bij elkaar te brengen. Of, dat uit sommige bijeenkomsten meer bestendigde werkgroepen en andere samenwerkingen zullen voortkomen. In eerste instantie is deelname volledig vrijblijvend en zijn er geen kosten aan verbonden. De eerste Potluck Meeting is op dinsdag 2 mei 2017.

De volgende Potluck Meeting zal in het najaar zijn. Wil je hier aan deelnemen, laat het ons weten.

Lees de onderwerpen hier: Platform BK Pot Luck Meeting 1_menu-1

 


Potluck Meetings

Platform BK will organize Potluck Meetings, meetings where we hopefully exchange and collect knowledge, information, tips and reactions from Platform-members and others in an informal and active manner. We see these meetings as a form of staying in close contact to our members that may be of direct influence on our agenda and activities. The meetings are important for the representation of artists and cultural workers, could influence our debates, reflections, clusters and research, and they are vital for our self-organization. In short, a meeting according to the reciprocal motto: we feed you, you feed us.

Of course, the meetings are also an opportunity to get acquainted with each other. Based on a number of themes, we invite people we know to a greater or lesser extent. The meetings will take the form of a dinner, lunch or hike and will take place in different places in the Netherlands. We can imagine that in some cases it is interesting to bring together the same group of people. Or, from some meetings, working groups, clusters or other types of collaborations could continue. Initially, participation is completely non-binding and there is no cost involved. The first Potluck Meeting will be on Tuesday 2 May 2017. The next will be in autumn this year. Would you like to join, let us know.

Subjects and menu of the 1st Potluck Meeting: Platform BK Pot Luck Meeting 1_menu-1