‘Loon naar werken’ BK-lezing Art Rotterdam

Op vrijdagochtend 8 februari verzorgt Joram Kraaijeveld op Art Rotterdam de BK-lezing met de titel ‘Loon naar werken’. Sinds 1 januari 2017 is de richtlijn voor kunstenaarshonoraria actief, een duidelijke standaard voor de bodemprijs voor honorering van kunstenaars bij musea en presentatie-instellingen. In het eerste jaar heeft de richtlijn een positief effect gehad op de inkomenspositie van kunstenaars in Nederland. De richtlijn is niet het eerste instrument dat met dit doel is ontwikkeld. Joram Kraaijeveld maakt in zijn lezing een vergelijking met eerdere instrumenten om de kenmerken van de huidige strijd voor loon naar werken beter te begrijpen. Tegelijkertijd komt hiermee de conditie voor kunstenaars in het hedendaagse tijdsgewricht naar voren, waarmee de uitgangspunten kunnen worden geformuleerd voor collectieve belangenbehartiging voor de positie van kunstenaars in de samenleving.

Programma
Datum: vrijdag 8 februari 2019
Locatie: Van Nelle Fabriek te Rotterdam

10:45 – 11:00 Inloop
11:00 – 12:30 BK-lezing door Joram Kraaijeveld
12:30 – 21:00 Bezoek aan kunstbeurs Art Rotterdam

Kosten
Voor de lezing en het bezoek aan Art Rotterdam betaalt u € 10,- per persoon.  Abonnees van BK-informatie kunnen voor de lezing maximaal 2 tickets aanschaffen. Aanmelden kan alleen online via de website van BK-informatie.