bk
Platform BK – Platform Beeldende Kunst
Zoeken
C
E

Steun en herstel dat uitgaat van Fair Pay, Fair Share en Fair Chain

Op 22 november debatteert de Tweede Kamer over de cultuurbegroting en het nieuwe steunpakket voor de cultuursector. Triest genoeg is in de plannen geen specifieke steun opgenomen voor kunstenaars en andere zelfstandigen. Wij roepen op tot investering van 1,5 miljard om de loonkloof tegen te gaan en naleving van de Fair Practice Code.


I

Oprichting Federatie Beeldrechten

Platform BK is mede-oprichter van de Federatie Beeldrechten, een initiatief van Auteursrechtenorganisatie Pictoright. Dit nieuwe samenwerkingsverband zet zich in om de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie te verbeteren. Andere betrokken beroepsorganisaties zijn BBK, BNO, BOK, DuPho, Kunstenbond en NVJ-NVF.


G

De Echte Waarde van Kunst

Staat de economische waarde van kunst in verhouding tot de maatschappelijke waarde? Op maandag 25 oktober, 20:00 uur, neemt Sepp Eckenhaussen namens Platform BK deel aan een paneldiscussie over deze vraag in Pakhuis de Zwijger.


O

Verslag: Active Space Camp

Het Active Space Camp was een workshop van 48 uur, waarin deelnemers zo betrokken werden dat de kans op het ontstaan van nieuwe ideeën, netwerken en initiatieven het grootst was. De artist-run space W139 in Amsterdam was de thuisbasis voor onze gemeenschappelijke maaltijden, samenwerkingen, discussies en speelse ontdekkingen in de buurt.


H

Post-Precarity Autumn Camp: How To Survive As An Artist?

Van 27 september t/m 1 oktober organiseerden Platform BK, Hotel Maria Kapel en het Instituut voor Netwerkcultuur een herfstkamp voor jonge cultuurwerkers. Lees en bekijk hier de resultaten.


K

Aankondiging en uitnodiging: Werkgroep Kunstvakdocenten

Platform BK organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor kunstdocenten om kennis en ervaringen uit te wisselen over het veiliger en inclusiever maken van academies. We nodigen geïnteresseerde docenten van harte uit voor de eerste Open Sessie van de Werkgroep Kunstvakdocenten, op 18 oktober, van 20:00 tot 21:30 uur.


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Actie voeren voor een beter kunstbeleid.
  • Onderzoek doen naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
  • Ons mengen in het debat over de rol van kunst in de samenleving.
  • De politiek vertellen wat er leeft onder kunstenaars e.a. makers.
  • Debatten organiseren over actuele zaken in de kunst.
  • De continuïteit van onze activiteiten waarborgen.


“Platform BK brengt verandering.” • Katrin Korfmann

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.