Clusters

Een van de kerntaken van Platform BK is het mobiliseren van de kunstsector. Daarom willen we graag een platform bieden aan onze leden om zelf een project voor bijvoorbeeld een lees- of werkgroep voor te leggen. We noemen dit ‘Clusters’.

De mogelijkheden zijn oneindig, zo lang de plannen zijn georiënteerd op de doelstellingen van Platform BK.Bij de uitvoering van een goed plan neemt Platform BK een faciliterende/adviserende rol aan: wij verspreiden de uitnodiging onder onze leden, denken mee over eventuele aanvullende docenten of specialisten en helpen zoeken naar een passende locatie. De eventuele uitkomsten van een cluster kunnen we als platform weer verzamelen en op een passende manier presenteren.