Curatoren honorarium

Een jaar na het lanceren van de richtlijn voor kunstenaarshonoraria is Platform BK een werkgroep gestart die de arbeidsvoorwaarden en het honorarium van de freelance curator op de publieke agenda zet en streeft naar verbetering.