Weerwoord

Een van de taken van het Platform is het bieden van een weerwoord op de berichtgeving rondom kunst. Dit betekent niet dat we direct in een reflex schieten na het lezen van elk opiniestuk over hoe kunst een linkse hobby zou zijn maar het betekent wel dat we ons beter willen weren tegen feitelijke onjuistheden of tendentieuze berichtgeving. De reacties van het weerwoord-team kunnen ingaan op actuele zaken: denk aan uitspraken van politici of economen, of uitkomsten van onderzoeken of verkiezingen maar ook op algemene tendensen in de berichtgeving over kunst.