Vereniging Platform Beeldende Kunst
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
+316.19993411
info@platformbk.nl

KvK: 54126916
Triodos: 25.46.49.238
IBAN: NL89TRIO0254649238
BIC: TRIONL2U

Bestuur

Rune Peitersen – Voorzitter, rune@platformbk.nl
Mariska van den Berg – Secretaris, mariska@platformbk.nl
Yvonne Grootenboer – Penningmeester, yvonne@platformbk.nl
Yuri Veerman, yuri@platformbk.nl
Jack Segbars, jack@platformbk.nl
Irene de Craen, irene@platformbk.nl

Kantoor

Rune Peitersen – rune@platformbk.nl
Maritt Kuipers – Coördinator, maritt@platformbk.nl
Yvonne Grootenboer – Financiën, yvonne@platformbk.nl
Michelle Schulkens – michelle@platformbk.nl

Projecten

Youri Appelo – Onderzoek Het Initiatief, youri@platformbk.nl
Fransje Melief – Communicatie strategie, fransje@platformbk.nl
Vincent van Velsen – Redactie Weerwoord, vincent@platformbk.nl
Studio Inherent – Ontwerp en vormgeving, studioinherent.nl

Adverteren:

Stuur je verzoek en de advertentie aan Maritt Kuipers.
140 pixels breed + link naar website.
1 maand á 250 euro (PBK is niet btw-plichtig).
Bij ruil is de advertentie gratis.
contact: maritt@platformbk.nl