Platform Beeldende Kunst over pbk – Platform BK






over pbk

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij werken aan een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de sector werkzaam is.

● Platform BK
23/07/2018





Platform BK is er voor iedereen die is begaan met de beeldende kunst in Nederland. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en anderen die in de sector werken of deze een warm hart toedragen. Samen met onze leden vormen wij een actieve denktank voor de beeldende kunst en denken wij na over alternatieven voor de toekomst.

We mobiliseren zelfstandig werkenden in de kunst vanuit de overtuiging dat zelforganisatie en solidariteit noodzakelijk zijn voor een beter kunstklimaat. Hun stem laten wij doorklinken bij belangenverenigingen, politiek, media en maatschappij.