bk
Platform BK – Pagina 15 – Platform Beeldende Kunst
B

Introductie gezamenlijke honorarium richtlijn beeldende kunst

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaars honoraria geïntroduceerd in Nederland. Platform BK is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel. De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.


U

Update Atelierbeleid

Het ‘Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam’ werd 25 oktober door Platform BK, FNV Kunstenbond en Loods 6 opgesteld. Binnen enkele dagen werd het manifest getekend door tientallen ateliers, ateliercomplexen, broedplaatsen en organisaties in Amsterdam en daarbuiten!


A

Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam

Teken ons “Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam” en help ons om zoveel mogelijk organisaties van atelierpanden, broedplaatsen, (woon)werkruimten, organisaties en initiatieven te bereiken om actief te reageren op de urgente gevolgen vanuit de nieuwe Woningwet.


B

Oproep: behoud betaalbare ateliers!

Help ons om zoveel mogelijk organisaties van atelierpanden, broedplaatsen en (woon)werkruimten te bereiken om tussen 20 en 24 oktober een manifest tekenen om actief te reageren op de urgente gevolgen vanuit de nieuwe Woningwet. Het manifest wordt momenteel ontwikkeld en zal namens FNV Vakbond en Platform BK en een belanghebbenden (waaronder Loods 6 en Urban […]


Cluster #5 Reading group ON PAINTING by Isabel Cordeiro

Cluster#5 On Painting is fully booked!! The reading group ON PAINTING focuses on discussing key texts that concern painting and its positioning in the art discourse. As such, it is as much about painting as it is about the visual arts in general, contemporary and otherwise. Everybody is welcome. We will take as a starting […]


I

Handreiking voor kunstenaars

Een verkenning naar financieringsmogelijkheden voor ondernemers en de toegankelijkheid voor (beeldend) kunstenaars.


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Het debat voeden over de rol van kunst in de samenleving.
  • Actieve lobby voeren vanuit onderzoek en reflectie.
  • Het huidige kunstlandschap in kaart brengen.
  • Makers en beleidsmakers bij elkaar brengen.
  • Vanuit het veld naar media en politiek spreken.


“Platform BK voert een zinnige, inhoudelijke discussie over de positie van de beeldende kunst en biedt stevig weerwoord als die wordt ondergraven.” • Jerome Symons

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.