bk
Platform BK – Pagina 2 – Platform Beeldende Kunst
R

Motie ateliers in Tweede Kamer aangenomen

Een motie van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) c.s. werd op dinsdag 27 november jl. door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De motie is een reactie op de open brief aan minister Ollongren en minister Van Engelshoven, die Platform BK met de Kunstenbond en andere organisaties eerder deze maand hadden gestuurd.


J

Eindejaarsbijeenkomst Cultuurparticipatie

Op donderdag 22 november 2018 organiseerde CultuurSchakel in het Koorenhuis haar jaarlijkse conferentie waarin actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van cultuurparticipatie in Den Haag worden gepresenteerd en geagendeerd. Michelle Schulkens was namens Platform BK aanwezig om de laatste stand van zaken rondom de Fair Practice Code toe te lichten en enkele vragen te […]


H

Improving the position of independent curators

There is a growing need for efforts by freelance curators to establish fair practice conditions and to connect with broader social projects in defence of self-employed workers. But where do we begin? Please join us on Monday 26 November at De Appel.     


U

Open brief aan minister Ollongren

Brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ateliers in evaluatie Woningwet 2015


I

Open brief aan Amsterdamse Wethouders

Aan Wethouder Kunst en Cultuur en Vastgoed, T. Meliani en Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit & Democratisering, R.Groot Wassink Amstel 1 1011 PN Amsterdam


D

Voorlopige verklaring freelance curatoren

Dit artikel is opgesteld door de Platform BK werkgroep van freelance curatoren; een collectief dat is opgericht door en voor freelance curatoren in Nederland. Wat volgt is een voorlopige verklaring over de arbeidsvoorwaarden en financiële vergoeding van freelance curatoren in Nederland. De verklaring benoemt vanuit het principe van fair practice een aantal agendapunten voor verdere […]


word lid
    Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Het debat voeden over de rol van kunst in de samenleving.

  • Actieve lobby voeren vanuit onderzoek en reflectie.

  • Het huidige kunstlandschap in kaart brengen.

  • Makers en beleidsmakers bij elkaar brengen.

  • Vanuit het veld naar media en politiek spreken.


“Platform BK doet belangrijk werk, door de relevante en effectieve manier de belangen van kunstenaars te vertegenwoordigen in media en politiek.” • Lorelinde Verhees

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.