bk
Platform BK – Pagina 4 – Platform Beeldende Kunst
J

Fair Practice Scan live

De Fair Practice Code 1.0 werd in oktober 2017 gepresenteerd als eerste concrete resultaat van de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector. Tijdens de Werkconferenctie Arbeidsmarktagenda op 21 januari 2019 werd de website fairpracticecode.nl gelanceerd en ging de bijbehorende Fair Practice Scan live.


D

BK-lezing ‘Loon naar werken’

Op 8 februari 2019 verzorgt Joram Kraaijeveld de BK-lezing op Art Rotterdam over het kunstenaarshonorarium.


R

Motie ateliers in Tweede Kamer aangenomen

Een motie van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) c.s. werd op dinsdag 27 november jl. door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De motie is een reactie op de open brief aan minister Ollongren en minister Van Engelshoven, die Platform BK met de Kunstenbond en andere organisaties eerder deze maand hadden gestuurd.


J

Eindejaarsbijeenkomst Cultuurparticipatie

Op donderdag 22 november 2018 organiseerde CultuurSchakel in het Koorenhuis haar jaarlijkse conferentie waarin actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van cultuurparticipatie in Den Haag worden gepresenteerd en geagendeerd. Michelle Schulkens was namens Platform BK aanwezig om de laatste stand van zaken rondom de Fair Practice Code toe te lichten en enkele vragen te […]


H

Improving the position of independent curators

There is a growing need for efforts by freelance curators to establish fair practice conditions and to connect with broader social projects in defence of self-employed workers. But where do we begin? Please join us on Monday 26 November at De Appel.     


U

Open brief aan minister Ollongren

Brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ateliers in evaluatie Woningwet 2015


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Het debat voeden over de rol van kunst in de samenleving.
  • Actieve lobby voeren vanuit onderzoek en reflectie.
  • Het huidige kunstlandschap in kaart brengen.
  • Makers en beleidsmakers bij elkaar brengen.
  • Vanuit het veld naar media en politiek spreken.


“Ik steun Platform BK in de manier waarop ze de belangen van kunstenaars en beeldende kunst verdedigen tegen de oprukkende wolven!” • Kees Koomen

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.