bk
Platform BK – Pagina 5 – Platform Beeldende Kunst
G

rondetafelgesprek Commissie OCW

Platform BK bestuurslid Coralie Vogelaar zal woensdag 25 april in de Tweede Kamer aanwezig zijn bij het rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector 25 april.


S

#Elfstedentocht terugblik

De Elfstedentocht van Platform BK en de Kunstenbond zit erop. We reisden 2538 km door het land en brachten ons manifest ‘Geen stad zonder kunst’ naar elf steden, drieëndertig fracties, achtenveertig kandidaatsraadsleden, negen wethouders, zesendertig kunstenaars, een burgemeester, drie journalisten, vijf atelierorganisaties, een Tweede Kamerlid. Onze aandachtspunten voor betaalbare werk- en woonruimtes voor kunstenaars in […]


Q

kunstecologie

Expoplu en Platform BK presenteren het debat ‘Op zoek naar een eerlijke kunstecologie’ dat op vrijdag 16 maart plaatsvindt in Museum Het Valkhof.


R

Full Disclosure: processes of corporatization in the public eye

De recente advertentie ‘Roep Ruf Terug’ in de zaterdageditie van het Parool op 17 februari en de daarop volgende reacties over ‘spookhandtekeningen’ toont de herhaaldelijk op sensatie berustte beeldvorming van de media ten opzichte van de bestuurlijke crisis waar het Stedelijk Museum momenteel in verkeert. Om de aanhoudende Ruf-kwestie beter te kunnen duiden en ontdoen […]


N

Presentatie verkiezingsdebat Arti & Amicitiae

Op donderdag 8 maart geeft Joram Kraaijeveld tijdens het Kunstverkiezingsdebat in Arti & Amicitiae een inleiding op het Amsterdamse atelierbeleid en zal hij een aantal dilemma’s aan de kandidaatsgemeenteraadsleden voorleggen.


F

Broedplaatsen Verkiezingsspecial

Betaalbare (atelier)ruimte in Amsterdam is steeds moeilijker te vinden. Broedplaatsen – de aanjagers en inspirators van een innovatieve en creatieve stad – bieden dat, maar staan onder druk. Wat kunnen we verwachten van het nieuw te vormen gemeentebestuur als het gaat over broedplaatsenbeleid? Aan de hand van een aantal thema’s, die ingeleid worden door een […]


word lid
    Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Het debat voeden over de rol van kunst in de samenleving.

  • Actieve lobby voeren vanuit onderzoek en reflectie.

  • Het huidige kunstlandschap in kaart brengen.

  • Makers en beleidsmakers bij elkaar brengen.

  • Vanuit het veld naar media en politiek spreken.


“Het is belangrijk dat kunstenaars via Platform BK hun stem laten horen!” • Anne Berk

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.