Updates from The Hague

News on the relief schemes for culture and exit strategies to get out of the crisis together.

23/02/2021
Parliament Debates Whether to Increase Economic Support and Repair Measures

The extension of the lockdown, corona roadmaps, exit strategies, and amendments on relief schemes are dominating the news coverage on political affairs this week. On the 23rd of February, the government will decide which measures will be in place after the 2nd of March.

It took this government a long time to decide upon the briefing around the second relief scheme for culture. Last week, at last, the briefing was sent out to the funds and institutions. Still, there are concerns about the relief budget that was administered to municipalities. The distribution of this budget is proving laborious and not without difficulties. The Taskforce for Culture is still debating the warrantee fund, the road map, quick tests, and field labs.

Before the last press conference, on Tuesday, February 2, the parliament voted on changes to the relief schemes. A much-discussed topic was the partner test. The government coalition uses the excuse of ‘difficult implementation’ to refuse to change this. Two amendments issued by members of parliament to get rid of the partner test were blocked by the coalition parties, backed by SGP.

Support for Property Renters

An amendment by VVD and GroenLinks was issued and passed, in which the government is asked to discuss with municipalities how to substantially reduce rent for entrepreneurs who suffer damages caused by corona measures. In case you are renting a property owned by the municipality or an organization that receives government subsidies, you will be eligible for this support. We will investigate whether this also applies to tenants of ‘broedplaatsen’, studio buildings, or independent studios in the ‘IJzeren voorraad’.

The TONK

De handreiking voor gemeenten over de uitwerking van de TONK is inmiddels ook gepubliceerd: het is de bedoeling dat gemeentes zelf lokale regels gaan opstellen hoe om te gaan met de TONK. Dat kan dus per gemeente verschillen.

De moties om de TONK ruimhartig uit te voeren en daarvoor voldoende middelen ter beschikking te stellen haalden het wel. De Kamer constateerde dat de TONK voor veel huishoudens het enige vangnet is dat soelaas kan bieden als je tussen wal en schip valt bij de overige maatregelen. De Kamer erkent dat de ontwikkelingen van de coronacrisis een grillig pad volgen en dat daarom een ruimhartig beleid nodig is. Deze motie is een belangrijk wapen om de uitvoering van de TONK te monitoren en bewaken.

Klik hier voor de volledige lijst van moties en stemmingsuitslagen van het debat over het aangepaste steunpakket.

Routekaart, perspectief op heropening

De persconferentie en de gepresenteerde routekaart betekende eigenlijk een verzwaring van maatregelen, geen perspectief op heropening en geen voorspelbaarheid van maatregelen bij ontwikkeling van de pandemie. De inhoud routekaart zal regelmatig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen van de pandemie. Het perspectief van de routekaart zit in de voetnoten: Er wordt momenteel nader onderzocht of -en onder welke voorwaarden- een geschikte alternatieve norm kan gelden. Hierover overleggen we vanuit de taskforce met OCW. Vanuit de taskforce reageerden we met een bericht -nieuwe-routekaart-biedt-cultuursector-weinig-perspectief.

In een door praktisch alle fracties ondertekende motie van Gert-Jan Segers (CU) wordt de regering verzocht in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van experts te beginnen met het opstellen van herstelplannen voor gezondheid, economie en samenleving en deze te betrekken bij de exit-strategie. De motie verwijst ook naar de SER, die een herstelagenda publiceerde, waarin ook aandacht voor cultuur wordt gevraagd en wordt verwezen naar het advies “Passie Gewaardeerd” (over de arbeidsmarkt culturele sector).

 
About Platform BK

Platform BK researches the role of art in society and takes action for a better art policy. We represent artists, curators, designers, critics and other cultural producers.