ANBI

Vereniging Platform Beeldende Kunst heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat Platform BK is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan de doelstellingen van de vereniging.

Geefwet

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 1.000 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 1250. Als u in het 52% tarief valt, kost de gift van € 1.000 u dus netto maar € 350. U mag dankzij deze multiplier dus meer aftrekken van uw inkomstenbelasting dan u heeft geschonken. Op deze manier bent u netto minder verschuldigd, óf kunt u Platform BK meer schenken zonder dat het u netto meer kost. Er geldt wel een plafond van € 1.250. Bij een gift van € 6.000 kunt u deze dus vermeerderen met € 1.250.

Fiscaal voordeel

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet; bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Eenmalig € 1.000 € 643 netto bij een verzamelinkomen van € 40.000
Eenmalig € 2.500 € 1.356 netto bij een verzamelinkomen van € 40.000
Eenmalig € 5.000 € 2.543 netto bij een verzamelinkomen van € 40.000
Jaarlijks € 1.000 gedurende vijf jaar € 475 netto per jaar bij een IB-tarief van 42%
€ 350 netto per jaar bij een IB-tarief van 52%
Jaarlijks € 4.000 gedurende vijf jaar € 1.900 netto per jaar bij een IB-tarief van 42%
€ 1.400 netto per jaar bij een IB-tarief van 52%

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0; width: 100%;}
.tg .tg-1lax {width: 40%;}
.tg .tg-2lax {width: 60%;}

Periodieke schenkingen vanaf € 250 leggen wij graag vast in de overeenkomst die speciaal door de Belastingdienst is opgemaakt.

Rekeningnummer

U kunt direct Platform BK steunen door een gift over te maken op:
IBAN: NL89 TRIO 0254649238
Swift/BIC: TRIONL2U
Ten name van: Vereniging Platform Beeldende Kunst