Kunstenaars­honorarium

Platform BK zet zich vanaf de oprichting in voor een eerlijk honorarium voor kunstenaars. Wij zijn voorvechter en mede-initiatiefnemer van de richtlijn voor kunstenaarshonoraria, die BKNL in 2017 namens de beeldende kunstsector introduceerde. De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars te professionaliseren en draagt bij aan het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars.