Platform Beeldende Kunst Weerwoord – Platform BK


Weerwoord

Een weerwoord is een agenderend, informerend, of opiniërend artikel dat in duidelijke taal reflecteert op actuele ontwikkelingen in de kunst. Een weerwoord kan een reactie zijn op negatieve beeldvorming en tendentieuze berichtgeving rondom kunst, of een essay waarin de waarde van beeldende kunst in de samenleving centraal staat. Weerwoorden worden altijd geschreven in opdracht van Platform BK.