Platform Beeldende Kunst Weerwoord – Platform BK


Weerwoord

Een weerwoord is een agenderend, informerend, of opiniërend artikel dat in duidelijke taal reflecteert op actuele ontwikkelingen in de kunst. Een weerwoord kan een reactie zijn op negatieve beeldvorming of tendentieuze berichtgeving rondom kunst, uitspraken van politici of economen, uitkomsten van onderzoeken of verkiezingen, nieuw beleid, of urgente problemen die leven in het culturele veld. Dat betekent niet dat we een reactie publiceren op elk opiniestuk dat kunst wegzet als linkse hobby zonder waarde of nut. Een weerwoord gaat duidelijk in op de actualiteit of vult een leemte in het publieke debat, zonder te blijven hangen in de waan van de dag. Door middel van scherpe observaties en humor creëert het ruimte voor tegenspraak en debat. Op die manier is draagt het weerwoord bij aan de weerbaarheid, zichtbaarheid en waardering van de (beeldende) kunsten en de kunst- en cultuurwerkers, zonder wie er geen cultuurlandschap zou zijn.

Platform Beeldende Kunst heeft een klein team van experts uit het culturele veld, die altijd klaarstaan om met goede argumenten en met feitelijke stellingen weerwoord te bieden tegen platitudes in het publieke debat. Deze redactieleden schrijven soms zelf een weerwoord, maar dragen ook stukken aan van schrijvers uit hun eigen netwerk. Op deze manier blijft team weerwoord een fluïde collectief met een vaste basis. Op dit moment bestaat het Weerwoord-team uit Alina Lupu, Rosa te Velde en het kernteam van Platform BK.

Voorstellen voor Weerwoorden zijn altijd welkom en kunnen worden opgestuurd naar kantoor@platformbk.nl.