bk
Zoeken
C
J

De bevrijding van het mecenaat

Een inleiding in de onstuimige opkomst van nieuwe filantropie in de Nederlandse beeldende kunst.


K

In al het campagnegeweld van de afgelopen weken valt een woord nadrukkelijk niet: cultuur

Een betoog voor meer aandacht voor cultuur in de verkiezingscampagne.


B

Lancering Richtlijn Kunstenaarshonoraria 2.0

Op 2 november 2023 is de hernieuwde Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd, die vanaf 1 januari 2025 zal gaan gelden. Een grote verbetering voor kunstenaars en een belangrijke stap naar Fair Practice!


G

De Algemene Rekenkamer concludeert dat er geen controle op eerlijk belonen is de cultuursector

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde in de cultuursector. De conclusie is dat de bewustwording van de Fair Practice Code verandering te weeg brengt maar dat er nog geen controle is op de uitvoering van de Fair Practice Code.


D

Rapport Waarde van Beeld

De Federatie Beeldrechten presenteert het onderzoek rapport naar economische waarde beeldsector. De Federatie Beeldrechten is een samenwerkingsverband tussen BBK, BNO, BOK, DuPho, de Kunstenbond, NVJ/NVF, Pictoright en Platform BK. Wij zetten ons samen in voor een betere auteursrechtelijke positie van makers. “Hoewel duidelijk is dat het gebruik van beeld binnen de samenleving alleen maar is […]


J

Naar een weerbare en wendbare cultuursector in Amsterdam

Naar een weerbare en wendbare cultuursector in Amsterdam In mei 2022 is deze werkgroep samengesteld; wij zijn gevraagd een advies uit te brengen aan de wethouder. Wij hebben, allen op persoonlijke titel, met elkaar geïnventariseerd wat de huidige knelpunten zijn in de cultuursector als gevolg van de coronacrisis en wat de mogelijke oplossingen zijn voor […]


WORD LID!

Platform BK zet zich al 10 jaar in voor solidariteit in de kunst, beter beleid en een sterkere positie voor cultuurwerkers. Dit kunnnen we doen dankzij onze 600 leden. We kunnen jouw steun goed gebruiken, want hoe meer leden, hoe groter onze vuist! Lid worden kan al vanaf €5 per maand.

WAT DOEN ONZE LEDEN?

  • Inbreng in debatten, onderzoek en evenementen vormt de basis van onze acties.
  • Eigen projecten initiëren met onze steun en toegang tot ons netwerk.
  • Een netwerk van gelijkgestemde professionals ontmoeten om ideeën, middelen en meningen uit te wisselen.
  • Ervaringen delen met Platform BK en andere leden om netwerken van solidariteit op te bouwen.
  • Gratis deelname aan onze evenementen en andere activiteiten.

Iconische momenten

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.