bk
Platform BK – Platform Beeldende Kunst
Zoeken
C
J

UFO Symposium: Ruimte voor kunstenaars in de stad

Op 12 mei organiseert de Belgische koepel voor atelierorganisaties UFO een symposium over ruimte voor kunstenaars in de stad. Joram Kraaijeveld neemt namens Platform BK deel.


C

Who Is Not a Playground?

Een interview met Rachel Morón en Mechteld Jungerius, de oprichters van het platform We Are Not A Playground.


R

WW#24 De fuik van filantropie

Over de ontwrichtende posities van Ammodo, Droom en Daad en Hartwig Art Foundation.


J

Maak ruimte voor sociaal kunstbeleid

Platform BK werd door Amsterdam Alternative gevraagd een evaluatie te schrijven over het kunstbeleid van de Amsterdamse coalitie. Wat is er terechtgekomen van het ambitieuze nieuwe geluid?


N

Kunstenaars in atelierwoningen zet je niet op straat door een fout in het beleid

Veel huurders van Amsterdamse atelierwoningen zitten door een beleidsfout met korte jongerencontracten. Nu verenigen zij zich. Meld je aan!


K

Een Akademie van Onderen

Een pleidooi voor een kunstakademie die niet als BV fungeert, maar als een echte akademie, waar goed onderwijs en onderzoek samengaan met betrokkenheid en zorg voor elkaar.


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Actie voeren voor een beter kunstbeleid.
  • Onderzoek doen naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
  • Ons mengen in het debat over de rol van kunst in de samenleving.
  • De politiek vertellen wat er leeft onder kunstenaars e.a. makers.
  • Debatten organiseren over actuele zaken in de kunst.
  • De continuïteit van onze activiteiten waarborgen.


“Als beeldend kunstenaar vind ik het belangrijk om lid te zijn van Platform BK omdat ze de betekenis van de kunst voor de samenleving helder overbrengt.” • Christine Bittremieux

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.