bk
Platform BK – Platform Beeldende Kunst
Zoeken
C
B

Platform BK overziet de crisis en vraagt de minister om realisme

Open brief aan de commissies van OCW, SZW en EZK. We wijzen op de noodzakelijkheid van een realistisch steunpakket in de Corona-crisis.


G

Meld hier je verlies van inkomsten wegens de corona-crisis

Platform BK roept al haar leden op onderstaande enquete voor het einde van de week in te vullen.


E

Publicatie onderzoeksrapport GSZK#2

Platform BK en de Kunstenbond presenteren het onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. In dit artikel lees je de belangrijkste aanbevelingen, kun je het volledige rapport downloaden, of een video-impressie van het onderzoekstraject bekijken.


B

CODA aan zet in zake richtlijn kunstenaarshonoraria

Open brief aan CODA Museum Apeldoorn, met de oproep om zich – eindelijk – te committeren aan zowel de Fair Practice Code als de Richtlijn Kunstenaarshonoraria.


presentatie onderzoeksrapport GSZK#2 in Den Haag

De bijeenkomst is geannuleerd, vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We proberen een nieuwe datum te vinden. — Op woensdag 18 maart presenteren Platform BK en de Kunstenbond het onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66) ontvangt het rapport van Bart Stuart en […]


U

Open brief Amsterdamse wethouders Kunst en Grond & Ontwikkeling

Brief aan wethouder Kunst & Cultuur en wethouder Grond & Ontwikkeling over Fair Practice en prijsvraag Sluisbuurt


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Actie voeren voor een beter kunstbeleid.
  • Onderzoek doen naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
  • Ons mengen in het debat over de rol van kunst in de samenleving.
  • De politiek vertellen wat er leeft onder kunstenaars e.a. makers.
  • Debatten organiseren over actuele zaken in de kunst.
  • De continuïteit van onze activiteiten waarborgen.


“Het is belangrijk dat kunstenaars via Platform BK hun stem laten horen!” • Anne Berk

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.