bk
Platform BK – Platform Beeldende Kunst
Zoeken
C
O

Het einde van de broedplaats?

Een symposium over betaalbaarheid, duurzaamheid en zeggenschap in het Amsterdamse broedplaatsbeleid. Dinsdagavond 3 november, van 19:00 tot 21:00 uur, live op YouTube.


J

Solidarity Sessions #3: Onder de zaaglijn

Een programma over de cultuurbezuinigingen in Noord-Brabant en wat we daar samen tegen kunnen doen. Woensdagavond 4 november, van 20:00 tot 22:00 uur, live op YouTube.


G

Pay the Artist Now!

In het weekend van 16-18 oktober, organiseerden Tiroler Künstler:innenshaft en IG Bildende Kunst Wien het FAIR PAY-weekend. Platform BK nam namens BKNL deel aan het Fair Pay Panel.


A

Minster van Engelshoven: investeer juist nu in de beeldende kunstsector

‘Dat er harde klappen zouden vallen in de beeldende kunstsector dit jaar was ook voor de Coronacrisis bekend. De subsidietoekenningen van zowel het Mondriaan Fonds (regeling Programma’s Kunstpodia) als de Raad voor Cultuur (de BIS) heeft laten zien dat er grote tekorten in het cultuurbudget zijn: Door het MF werden 15 presentatie-instellingen positef beoordeeld, maar […]


R

WW#23 Een betere kunstwereld? Met diversiteit en inclusie alleen komen we er niet

Met de introductie van de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie lijkt een betere kunstwereld nabij. Of toch niet? Hoog tijd voor een kritische beschouwing van de blinde vlekken binnen het huidige discours.


E

De beeldende kunsten reageren op het tweede Corona-steunpakket

BKNL heeft een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven als reactie op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector.


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Actie voeren voor een beter kunstbeleid.
  • Onderzoek doen naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
  • Ons mengen in het debat over de rol van kunst in de samenleving.
  • De politiek vertellen wat er leeft onder kunstenaars e.a. makers.
  • Debatten organiseren over actuele zaken in de kunst.
  • De continuïteit van onze activiteiten waarborgen.


“Het is belangrijk dat kunstenaars via Platform BK hun stem laten horen!” • Anne Berk

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.