bk
Platform BK – Platform Beeldende Kunst
S

Fair Practice Symposium

Platform BK en Noordenaars organiseren op 14 + 15 november samen een tweedaags programma over Fair Practice in Groningen. Op donderdagavond kun je aansluiten bij een workshop over het kunstenaarshonorarium. De volgende dag vindt er o.a. een publiek werkgesprek plaats met kunstenaars, presentatie-instellingen, musea én beleidsmakers. 


P

Artistieke productie in de context van het neoliberalisme

Het laatste decennium is een trend waar te nemen van een bredere transdisciplinaire formattering binnen de kunstproductie. Deze vorm van productie heeft doorgaans een projectmatige en thematische basis waaraan verschillende interne en externe posities meewerken: kunstenaars, curatoren en theoretici. De scheiding tussen deze posities is diffuus geworden, want de categorie van het artistieke is opgerekt […]


F

Solidariteit in Noord

Hoe kunnen kunstenaars en kunstinstellingen gentrificatie ter discussie stellen zonder zelf een instrument te worden van deze processen? Hoe kunnen ze hun verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met andere groepen die uitgesloten en niet gehoord worden? Wat zijn strategieën, uitdagingen en valkuilen?


S

Nieuw Atelier- en Broedplaatsenbeleid in Amsterdam

Het nieuwe Atelier- en Broedplaatsbeleid in Amsterdam is met twee moties aangenomen in de gemeenteraad. Bij het inspreken in de Amsterdamse raadscommissievergadering Kunst, Diversiteit en Democratisering op 5 juni 2019 hebben we de wethouder en de raad opgeroepen om kunstenaars zeggenschap en vertrouwen te geven in plaats van controle en toetsing.


H

Oproep: broodfonds in de maak

De wens om meer zekerheid te creëren voor kunstenaars en vormgevers speelt op veel terreinen binnen het werkveld van de kunsten, zeker ook op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Daarom initieerden het Sandberg Instituut en Platform BK medio april een informatieavond over broodfondsen. Na de bijeenkomst is er een groep van kunstenaars, schrijvers, ontwerpers en curatoren […]


L

Het atelierbelang

Wat je veel hoort over kunstenaarsateliers is dat de gebruiker ervan, net als iedereen die ergens bedrijfsruimte huurt, eraan gehouden is marktconforme prijzen te betalen. Wat wordt bedoeld met ‘marktconform’? Veelal betreft het de woekerwinst van een nietsontziende projectontwikkelaar. Je zou de vaststelling ook anders kunnen benaderen: marktconform houdt in wat redelijk is binnen een […]


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Onderzoek doen naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
  • Actie voeren voor een beter kunstbeleid.
  • Ons mengen in het debat over de rol van kunst in de samenleving.
  • De politiek vertellen wat er leeft onder kunstenaars e.a. makers.
  • Debatten organiseren over actuele zaken in de kunst.
  • De continuïteit van onze activiteiten waarborgen.


 • “Platform BK voert een zinnige, inhoudelijke discussie over de positie van de beeldende kunst en biedt stevig weerwoord als die wordt ondergraven.” • Jerome Symons

  READERS
  Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.