bk
Zoeken
C
S

De staat van mecenaat

Een symposium over de culture of giving in de Nederlandse kunstsector tien jaar na de bezuinigingen.


G

WW#25 De staat van het mecenaat

Waarom private giften voor kunst geen politiek instrument moeten zijn.


M

Actie nodig om beloften over verblijfsstatus en Tozo na te komen

Zonder ingrijpen van Staatssecretarissen Uslu en Van der Burg moeten in de komende anderhalf tot twee jaar tientallen tot enkele honderden zelfstandig werkenden in de cultuursector het land verlaten op economische gronden, waarbij hun culturele toegevoegde waarde, die in eerste instantie aan de basis van hun verblijfsstatus lag, buiten beschouwing wordt gelaten.


N

How to Survive as an Artist in the 21st Century?

Een korte documentaire van Mathilde Hjelle over het verband tussen de motivaties van kunstenaars in Nederland en hun economische positie.


L

Expositie ‘Onder de aandacht’ helpt Hengelose kunstenaars van de regen in de drup

De met steungeld gefinancierde tentoonstelling werd gepresenteerd als steun in de rug in coronatijd, maar bleek een aanfluiting. Deelnemend kunstenaars werden gedwongen de helft van hun ondermaatste honorarium van 100 euro meteen terug te doneren aan de organisatie.


K

Midstream @ Het Resort

Tijdens de seminar ‘Midstream’ van Het Resort in Groningen gaf Sepp Eckenhaussen de lezing ‘The Rise and Fall of Social Art Policy’ en Koen Bartijn een workshop ‘artistieke biotoop’. Kijk hier de lezing en daarop volgende paneldiscussie terug.


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Actie voeren voor een beter kunstbeleid.
  • Onderzoek doen naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
  • Ons mengen in het debat over de rol van kunst in de samenleving.
  • De politiek vertellen wat er leeft onder kunstenaars e.a. makers.
  • Debatten organiseren over actuele zaken in de kunst.
  • De continuïteit van onze activiteiten waarborgen.
READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.