bk
Zoeken
C
J

Kunstacademies erkennen urgentie van verandering

Platform BK en Kunstenbond gingen in gesprek met het SAC KUO, het sectoroverleg van kunstvakopleidingen, om te bespreken hoe studenten meer grip kunnen krijgen op hun professionele toekomst.


I

Herstel van de culturele sector

Platform BK is in samenwerking met de Creatieve Coalitie druk met beleidsmakers en beleidsadviseurs in Den Haag in gesprek over het herstel van de cultuursector na de pandemie. Lees hieronder over onze lobby activiteiten. 


N

WW#26 Voor wat hoort wat, maar wat dan precies?

Naar een ethiek voor publiek en privaat in een veranderde cultuursector.


S

De staat van mecenaat

Een symposium over de culture of giving in de Nederlandse kunstsector tien jaar na de bezuinigingen.


G

WW#25 De staat van het mecenaat

Waarom private giften voor kunst geen politiek instrument moeten zijn.


M

Actie nodig om beloften over verblijfsstatus en Tozo na te komen

Zonder ingrijpen van Staatssecretarissen Uslu en Van der Burg moeten in de komende anderhalf tot twee jaar tientallen tot enkele honderden zelfstandig werkenden in de cultuursector het land verlaten op economische gronden, waarbij hun culturele toegevoegde waarde, die in eerste instantie aan de basis van hun verblijfsstatus lag, buiten beschouwing wordt gelaten.


WORD LID!

Platform BK zet zich al 10 jaar in voor solidariteit in de kunst, beter beleid en een sterkere positie voor cultuurwerkers. Dit kunnnen we doen dankzij onze 600 leden. We kunnen jouw steun goed gebruiken, want hoe meer leden, hoe groter onze vuist! Lid worden kan al vanaf €5 per maand.

WAT DOEN ONZE LEDEN?

  • Inbreng in debatten, onderzoek en evenementen vormt de basis van onze acties.
  • Eigen projecten initiëren met onze steun en toegang tot ons netwerk.
  • Een netwerk van gelijkgestemde professionals ontmoeten om ideeën, middelen en meningen uit te wisselen.
  • Ervaringen delen met Platform BK en andere leden om netwerken van solidariteit op te bouwen.
  • Gratis deelname aan onze evenementen en andere activiteiten.
READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.