bk
Zoeken
C
J

First decisions voor de nieuwe regering

Wat zijn de meest urgente dossiers voor Robbert Dijkgraaf en Gunay Uslu, de nieuwe bewindslieden op cultuur? Voor Mister Motley schreef Koen Bartijn een pleidooi over ‘nieuw elan’ en de noodzaak van hernieuwd vertrouwen in de kunstenaars.


H

Zorg geven, zorg vormgeven

Precaire Praktijken #6. Over strategiën voor curatorschap tijdens (en na) Covid.


B

Afstudeerders kunstacademies verdienen meer grip op hun toekomst

Platform BK en ondertekenaars roepen het management van Nederlandse kunstacademies op: bereid studenten beter voor op de weerbarstige economische realiteit van de cultuursector, zonder te vervallen in clichés van artistieke autonomie of cultureel ondernemerschap.


C

Werktitel, de podcast over mensen en werk in de kunst

Platform BK is partner van Werktitel, de eerste en ook zeker de beste podcast over mensen en werk in de Nederlandse beeldende kunsten. Alix de Massiac en Zoë Dankert onderzoeken in 2021 hoe werk in de kunst wel en niet is geregeld.


E

Steun en herstel dat uitgaat van Fair Pay, Fair Share en Fair Chain

Op 22 november debatteert de Tweede Kamer over de cultuurbegroting en het nieuwe steunpakket voor de cultuursector. Triest genoeg is in de plannen geen specifieke steun opgenomen voor kunstenaars en andere zelfstandigen. Wij roepen op tot investering van 1,5 miljard om de loonkloof tegen te gaan en naleving van de Fair Practice Code.


I

Oprichting Federatie Beeldrechten

Platform BK is mede-oprichter van de Federatie Beeldrechten, een initiatief van Auteursrechtenorganisatie Pictoright. Dit nieuwe samenwerkingsverband zet zich in om de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie te verbeteren. Andere betrokken beroepsorganisaties zijn BBK, BNO, BOK, DuPho, Kunstenbond en NVJ-NVF.


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Actie voeren voor een beter kunstbeleid.
  • Onderzoek doen naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
  • Ons mengen in het debat over de rol van kunst in de samenleving.
  • De politiek vertellen wat er leeft onder kunstenaars e.a. makers.
  • Debatten organiseren over actuele zaken in de kunst.
  • De continuïteit van onze activiteiten waarborgen.
READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.