Platform Beeldende Kunst PERSPECTIEVEN – Platform BK


PERSPECTIEVEN

Platform BK voedt het debat over het belang van kunst voor de samenleving met de vele stemmen uit de sector. We schrijven en publiceren teksten met uiteenlopende invalshoeken en standpunten. Via deze weerwoorden, opiniestukken, essays en kritische open brieven schetsen wij een beeld van onze idealen.
GSZK#2 Utrecht. Foto Medina Resic


WW#22 Als Fair Practice Code het antwoord is, wilt u dan de vraag nog eens herhalen?

De Fair Practice Code wordt omarmd door overheden en fondsen! Geweldig! Eindelijk eerlijke beloning voor kunstenaars. Dat was althans... LEES MEERNoodstop woning- en studiohuur noodzakelijk

Kunstenbond en Platform BK, gesteund door BKNL, roepen ministers Ollongren en Van Engelshoven op tot kwijtschelding van de huur... LEES MEERDe cultuursector staat nu voor de tweede keer in twaalf jaar op de rand van de afgrond

Een interview met Koen Bartijn en Sepp Eckenhaussen voor Mister Motley. LEES MEERWe wisten niet wat ons overkwam

Precaire praktijken #1. Hoe het hardnekkige idee van de autonome kunstenaar nog steeds de kunstacademie beheerst. LEES MEER