Platform Beeldende Kunst PERSPECTIEVEN – Platform BK


PERSPECTIEVEN

Platform BK voedt het debat over het belang van kunst voor de samenleving met de vele stemmen uit de sector. We schrijven en publiceren teksten met uiteenlopende invalshoeken en standpunten. Via deze weerwoorden, opiniestukken, essays en kritische open brieven schetsen wij een beeld van onze idealen.
GSZK#2 Utrecht. Foto Medina Resic


WW#21 Fair Practice volgens de regering en volgens de opdrachtgever?

Een tussentijdse toetsing in Nederland en de Vlaamse Gemeenschap LEES MEERGeef ruimte voor écht fair practice beleid

Fair practice is van een grass roots initiatief van kunstenaars en kunstwerkers binnen een paar jaar een centraal thema... LEES MEERDe waarde van zorgvuldigheid

Op uitnodiging van Platform BK schreef Zippora Elders een treffende column over fair practice, die zij afgelopen vrijdag voordroeg... LEES MEERArtistieke productie in de context van het neoliberalisme

Het laatste decennium is een trend waar te nemen van een bredere transdisciplinaire formattering binnen de kunstproductie. Deze vorm... LEES MEER