Platform Beeldende Kunst PERSPECTIEVEN – Platform BK


PERSPECTIEVEN

Platform BK voedt het debat over het belang van kunst voor de samenleving met de vele stemmen uit de sector. We schrijven en publiceren teksten met uiteenlopende invalshoeken en standpunten. Via deze weerwoorden, opiniestukken, essays en kritische open brieven schetsen wij een beeld van onze idealen.
GSZK#2 Utrecht. Foto Medina Resic


WW#22 Als Fair Practice Code het antwoord is, wilt u dan de vraag nog eens herhalen?

De Fair Practice Code wordt omarmd door overheden en fondsen! Geweldig! Eindelijk eerlijke beloning voor kunstenaars. Dat was althans... LEES MEERPlatform BK overziet de crisis en vraagt de minister om realisme

Open brief aan de commissies van OCW, SZW en EZK. We wijzen op de noodzakelijkheid van een realistisch steunpakket... LEES MEERSolidariteit heruitvinden

“Kunst = solidariteit”, is de leus die klonk tijdens protesten in Vlaanderen en Brussel tegen de forse besparingen van... LEES MEERArtistieke productie in de context van het neoliberalisme

Het laatste decennium is een trend waar te nemen van een bredere transdisciplinaire formattering binnen de kunstproductie. Deze vorm... LEES MEER