Word Lid

10 jaar Platform BK = 10 jaar solidariteit

Platform BK zet zich al 10 jaar in voor solidariteit in de kunst, beter beleid en een sterkere positie voor cultuurwerkers. Dit kunnnen we doen dankzij onze 600 leden. We kunnen jouw steun goed gebruiken, want hoe meer leden, hoe groter onze vuist! Lid worden kan al vanaf €5 per maand.

Schrijf je hier meteen in, of lees hieronder meer over wat we doen, wat we bereikt hebben, wat onze leden doen en wat we leden bieden.

 

WAT DOEN WE?

 • We doen onderzoek naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
 • We voeren actie voor een beter kunstbeleid met open brieven, kunstinterventies, en lobby-acties.
 • We spreken met belangenverenigingen en politiek en vertellen ze wat er leeft onder kunstenaars en andere makers.
 • We faciliteren de organisatie van subcommissies en clusters: van onderzoeksgroepen tot werkgroepen, wij verwelkomen de initiatieven van onze leden.
 • We mengen ons in het publieke debat door kritische essays en open brieven te schrijven en publiceren.
 • We organiseren evenementen en debatten over actuele zaken in de kunst.
 • We werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en culturele werkers met een niet-Nederlandse achtergrond.

 

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

 • Mede dankzij Platform BK is er een landelijke richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd.
 • Platform BK heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector.
 • Mede dankzij Platform BK is het afschaffen van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor zzp’ers niet doorgegaan.
 • Onze Weerwoorden en opiniestukken worden vaak gepubliceerd en besproken in de landelijke media, en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat en berichtgeving over kunst.
 • We zijn een adviserende en kritische gesprekspartner geworden van o.a. Ministerie van OC&W, De Raad voor Cultuur, gemeentes en fondsen.
 • Onze acties zoals ‘Dit zijn onze Helden’, hebben landelijke media-aandacht gekregen en het debat in de sector gestimuleerd.

 

WAT DOEN ONZE LEDEN?

 • Inbreng in debatten, onderzoek en evenementen vormt de basis van onze acties.
 • Eigen projecten initiëren met onze steun en toegang tot ons netwerk.
 • Een netwerk van gelijkgestemde professionals ontmoeten om ideeën, middelen en meningen uit te wisselen.
 • Ervaringen delen met Platform BK en andere leden om netwerken van solidariteit op te bouwen.
 • Gratis deelname aan onze evenementen en andere activiteiten.

 

WAT BIEDEN WE LEDEN?

Platform BK biedt vier verschillende soorten lidmaatschap aan, afhankelijk van het bedrag dat je bereid bent aan het platform bij te dragen:

 1. CRISIS/STUDENT – €5/maand of €60/jaar
 2. STANDAARD – €7,50/maand of €90/jaar
 3. MECENAS – €12,50/maand of €150/jaar
 4. MESSIAS – €25/maand of €300/jaar

Platform BK biedt geen individuele representatie, zoals juridische of boekhoudkundige ondersteuning. We voeren actie, lobbyen en onderzoeken om de werkomstandigheden voor alle werkenden in de kunst beter te maken en meer maatschappelijke waardering voor de kunst te krijgen. Daarnaast bieden we leden een aantal bijkomstige maar mooie voordelen:

 • Als lid krijg je gratis toegang tot onze activiteiten en heb je inspraak op onze algemene ledenvergadering.
 • Dankzij de Geefwet voor instellingen met een ANBI-STATUS kun je 125% van je gift aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Als lid krijg je korting op een abonnement van Metropolis M en BK Informatie.
 • Als lid krijg je een jaarlijkse thuiskopievergoeding van Pictoright ter waarde van 30 euro (alleen voor beeldende kunstenaars).