Platform Beeldende Kunst Word Lid – Platform BK


Word Lid

Als je deel wilt uitmaken van het platform kan je lid worden. Zo steun je onze activiteiten, blijf je op de hoogte van alles dat we ondernemen en heb je inspraak op onze ledenbijeenkomsten. Veel van onze leden werken actief mee aan het vormen en uitvoeren van onze projecten, uiteraard verplicht lidmaatschap je tot niets. Je kan al lid worden van het Platform vanaf € 4,- per maand, inschrijven kan hier.

DIT IS WAT WIJ DOEN

 • We doen onderzoek vanuit het veld.
 • We organiseren debatten over actuele onderwerpen.
 • We spreken met beleidsmakers en organisaties en stellen ze op de hoogte van de situatie in het veld.
 • We voeren publiekelijk debat door Weerwoorden, opiniestukken en open brieven te schrijven en publiceren.
 • We faciliteren clusters voor en door onze leden.

 

DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Mede dankzij Platform BK is er een landelijke richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd.
 • Platform BK heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector.
 • Onze openbare debatten hebben een sterke invloed op actuele discussies in de kunst.
 • Onze Weerwoorden en opiniestukken worden vaak gepubliceerd en besproken in de landelijke media, en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat en berichtgeving over kunst.
 • We zijn een adviserende en kritische gesprekspartner geworden van o.a. Ministerie van OC&W, De Raad voor Cultuur, gemeentes en fondsen.

 

WAAROM LID WORDEN?

 • Als je het belangrijk vindt dat er vanuit het veld nog meer en effectief onderzoek, debat, reflectie en lobby komt.
 • Als je mee wilt werken aan een ‘Argumenten arsenaal’, zodat we bij de volgende bezuinigingsronde wél een antwoord hebben.
 • Als je vindt dat er nog steeds te weinig wordt geluisterd naar het veld.
 • Hoe meer leden, hoe meer invloed!