Platform Beeldende Kunst Word Lid – Platform BK


Word Lid

Als je deel wilt uitmaken van het platform kan je lid worden. Zo steun je onze activiteiten, blijf je op de hoogte van alles dat we ondernemen en heb je inspraak op onze ledenbijeenkomsten. Veel van onze leden werken actief mee aan het vormen en uitvoeren van onze projecten, uiteraard verplicht lidmaatschap je tot niets. Je kan al lid worden van Platform BK vanaf € 5,- per maand, inschrijven kan hier.

DIT IS WAT WIJ DOEN

 • We doen onderzoek naar het kunstbeleid van overheid en gemeente.
 • We voeren actie voor een beter kunstbeleid.
 • We mengen ons in het publieke debat door kritische essays en open brieven te schrijven en publiceren.
 • We spreken met belangenverenigingen en politiek en vertellen ze wat er leeft onder kunstenaars en andere makers.
 • We organiseren debatten over actuele zaken in de kunst.
 • We faciliteren clusters: kleine bijeenkomsten – van filmavond tot leesclub – voor en door onze leden.

DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Mede dankzij Platform BK is er een landelijke richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd.
 • Platform BK heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector.
 • Mede dankzij Platform BK is het afschaffen van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor zzp’ers niet doorgegaan.
 • Onze Weerwoorden en opiniestukken worden vaak gepubliceerd en besproken in de landelijke media, en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat en berichtgeving over kunst.
 • Onze openbare debatten hebben een sterke invloed op actuele discussies in de kunst.
 • We zijn een adviserende en kritische gesprekspartner geworden van o.a. Ministerie van OC&W, De Raad voor Cultuur, gemeentes en fondsen.

WAAROM LID WORDEN?

 • Dankzij onze leden kunnen we blijvend onderzoek doen naar het beleid van overheid en gemeente en actie voeren voor een beter kunstbeleid
 • We zijn de enige belangenorganisatie voor kunstenaars die actie voert vanuit onderzoek en debat dat we zelf en samen met onze leden initiëren.
 • Als lid krijg je gratis toegang tot onze activiteiten en heb je inspraak op onze algemene ledenvergadering
 • Als lid krijgt je korting op een abonnement van Metropolis M.
 • Als lid krijg je een jaarlijkse thuiskopievergoeding van Pictoright ter waarde van 30 euro.
 • Hoe meer leden, hoe meer invloed!