Partners

Als kleine organisatie is het voor Platform BK cruciaal om goed en effectief samen te werken met partners in het veld. We werken daarom zoveel mogelijk samen met actieve leden en informele initiatieven om een ruggesteun te geven aan zelforganisatie. Dit resulteert in acties, evenementen en werkgroepen. Daarnaast werken we op het niveau van lobby en beleid in verschillende polderconstellaties, waarvan BKNL (Beeldende Kunst Nederland), de Creatieve Coalitie en de Federatie Beeldrechten de belangrijkste zijn. Ook ontvangen we regelmatig subsidie van cultuurfondsen.

 

BKNL

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK) en BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars). Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten. Het belang van BKNL voor Platform BK is  informatie-uitwisseling van de hele keten, direct contact met het Ministerie van OC&W en vergroting van de zichtbaarheid van de deelsector beeldende kunst.

 

Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 46 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector, die samen meer dan 50.000 makers vertegenwoordigen. Deze koepel maakt zich hard voor alle de werkenden in de culturele en creatieve sector door deel te nemen aan de Taskforce Culturele en Creatieve Sector van de Minister van Cultuur en arbeidsmarktonderhandelingen te voeren in Platform ACCT. Via de Creatieve Coalitie worden, in andere woorden, de belangen van kunstenaars en andere cultuurwerkers behartigd in nationale arbeidsmarktoverleggen.

 

Federatie Beeldrechten

Platform BK is mede-oprichter van de Federatie Beeldrechten, een initiatief van Auteursrechtenorganisatie Pictoright. Dit nieuwe samenwerkingsverband zet zich in om de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie te verbeteren. Andere betrokken beroepsorganisaties zijn BBK, BNO, BOK, DuPho, Kunstenbond en NVJ-NVF.

 

Fondsen

Naast deze primair inhoudelijke partnerschappen, gaat Platform BK partnerschappen aan met cultuurfondsen. We ontvangen  sinds 2018  een jaarlijkse, substantiële bijdrage van het Pictoright, de visuele auteursrechtenorganisatie van Nederland. Daarnaast vraagt Platform BK incidenteel een subsidie aan voor grootschalige projecten. In 2012 hebben we een ontwikkelsubsidie gekregen van het Mondriaan Fonds. Ons programma van debatten en weerwoorden 2017-2018 is ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor het project Geen stad zonder kunst (2019) hebben we een bijdrage ontvangen van Stichting DOEN/ BankGiro Loterij Fonds en het Pictoright Fonds.