Partners

Wij zijn aangesloten bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland) en de Creatieve Coalitie. We werken samen met o.a. het Mondriaan Fonds, De Zaak Nu, Kunsten ’92, BBK, BOK, Kunstenbond, BK-Info en Pictoright.

 

 

Platform BK heeft in 2012 een ontwikkelingssubsidie ontvangen van het Mondriaan Fonds en vraagt incidenteel een subsidie aan voor grootschalige projecten.

Sinds 2018 ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van het Pictoright Fonds.

Ons programma van debatten en weerwoorden 2017-2018 is ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Voor het project Geen stad zonder kunst (2019) hebben we een bijdrage ontvangen van Stichting DOEN/ BankGiro Loterij Fonds en het Pictoright Fonds.