FAQ

  • Waarom zou ik lid worden van PBK? Met je lidmaatschap steun je Platform Beeldende Kunst en draag je bij aan een betere beeldvorming over kunst en cultuur en een betere positie voor kunstenaars, ontwerpers, curatoren en critici. Door lid te worden zorg je ervoor dat wij verder kunnen met onze activiteiten waarmee we het veranderende kunstlandschap in kaart brengen. We denken na over de waarde en rol van kunst in de samenleving en dragen nieuwe ideeën en visies daarop aan. Wij houden onze leden op de hoogte van alles wat we ondernemen, organiseren activiteiten en bieden hen inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten.

 

  • Hoe word ik lid van Platform BK? Je kunt je hier direct aanmelden

 

  • Ik ben al lid, waar kan ik mijn gegevens en facturen zien? Op onze beveiligde server kun je inloggen en je facturen en gegevens zien, klik hier

 

  • Waarom is het nodig om het zoveelste platform op te richten? Omdat er naar de politiek en media toe geen goede vertegenwoordiging is voor de makers (kunstenaars, ontwerpers, curatoren, critici) die in de beeldende kunstsector werken. Het PBK springt in dat gat.

 

  • Kan ik Platform BK bezoeken? Ja. Het kernteam werkt op kantoor (Da Costakada 158a, Amsterdam) en leden of aspirant-leden zijn altijd welkom. Om je ervan verzekeren dat koffie of thee klaarstaat, kun je je komst aankondigen in een mail naar kantoor@platformbk.nl .

 

  • Zijn jullie een tijdelijk initiatief? Nee. Platform BK bestaat al bijna tien jaar en we zijn niet van plan er binnenkort mee op te houden. Velen van ons zijn bovendien al veel langer bezig met het voeren van dergelijke campagnes. Door middel van het Platform kunnen we onze inspanningen ondersteunen en continuïteit waarborgen.

 

  • Hoe is het Platform eigenlijk ontstaan? Als reactie op de aangekondigde bezuinigingen door toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra kwam in juli 2010 een grote groep mensen uit de culturele sector bij elkaar op het Sandberg Instituut in Amsterdam. Vanuit een gevoel van saamhorigheid en noodzakelijkheid werd geprobeerd om als sector gezamenlijk op te treden tegen de bezuinigingsplannen van Rutte I. De groep kwam daarna regelmatig samen in het Stedelijk Museum Amsterdam om een eerste reeks acties te plannen en tegelijkertijd te zoeken naar een werkbare structuur. Ondanks een gezamenlijke agenda waren er binnen de groep veel verschillende opvattingen over het vormen van een nieuw front. Er werden verschillende activiteiten opgezet, maar door het ontbreken van een goede organisatiestructuur verloren verschillende mensen hun geduld en haakten af. Een kleine harde kern is verder gegaan onder de naam Platform Beeldende Kunst en op 27 juni 2012 is het Platform officieel gelanceerd in de W139 in Amsterdam. Sommige van deze oprichtende leden zit nog steeds in het bestuur, terwijl de organisatie zich gestaag verder heeft ontwikkeld. Recentelijk is de derde generatie van dagelijkse en inhoudelijke leiding aangetreden en in de loop der jaren is een groot netwerk ontstaan van leden, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en andere belangenorganisaties die nauw met ons samenwerken.

 

  • Hoe financieren jullie jezelf? Hoofdzakelijk via de contributie van onze leden. Daarnaast hebben we eind 2012 een ontwikkelingssubsidie ontvangen van het Mondriaan Fonds en worden we bij sommige campagnes ondersteund door partijen die meewerken aan de betreffende campagne, zoals de Kunstenbond en Pictoright.

 

  • Waar gebruiken jullie het contributiegeld voor? Met het geld financieren we onze bestaande activiteiten zoals het publiceren van Weerwoorden en Essays, het lobbyen voor goede implementatie van de Fair Practice Code en het organiseren van activiteiten voor onze leden. En natuurlijk hebben we geld nodig voor bijvoorbeeld de huur van ons kantoortje in Tetterode, Amsterdam, en het betalen van ons kernteam.

 

  • Wat is het verschil tussen PBK en BBK? De BBK (Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars) helpt een grote groep kunstenaars met praktische ondersteuning zoals de boekhouding en juridisch advies en voert daarnaast actie voor een beter kunstbeleid. Het Platform levert geen directe diensten aan haar leden maar is een actieve denktank. Onze organisatie richt zich hoofdzakelijk op het in kaart brengen van het veranderende kunstlandschap, het verbeteren van de beeldvorming rondom kunst, het bewaken van goede invoering van de Fair Practice Code en het faciliteren van zelforganisatie onder kunstenaars. Op het gebied van het beïnvloeden van het huidige kunstbeleid proberen we zo goed mogelijk samen te werken met bestaande belangenorganisaties als BBK, Kunsten ’92, FNV KIEM, de Kunstenbond en De Zaak NU.

 

  • Wat is het verschil tussen PBK en De Zaak NU? De Zaak NU is er voor de presentatie-instellingen in de beeldende kunstsector. Wij zijn er voor de kunstenaars, ontwerpers, curatoren en critici.

 

  • Is jullie doel het terugdraaien van alle bezuinigingen op cultuur sinds 2011? Nee, hoewel we de opeenstapeling van bezuinigingen zeer betreuren is dat niet ons primaire doel. Als actieve denktank zijn wij er vooral voor het maken en delen van een zinnige visie op kunst en cultuur die gevormd en beargumenteerd wordt vanuit bepaalde waarden. Oftewel: hoe meten we het succes van kunst naast bezoekcijfers en publieksbereik?

 

  • Waarom is subsidie eigenlijk zo’n goed idee? Subsidie stelt je in staat om werk te ontwikkelen onafhankelijk van de wil van de markt, een sponsor of een koper. Doordat een overheid die onafhankelijke positie waarborgt geeft zij ruimte aan kunstvormen die binnen een marktstelsel uitgesloten zouden worden. In die zin is het verstrekken van subsidie een garantie voor onafhankelijkheid en diversiteit. Die diversiteit is het uitgangspunt van ons platform.

 

  • Er zijn toch ook succesvolle kunstenaars die geen subsidie krijgen? Klopt.