Essays

Op deze pagina verzamelen we artikelen van formaat die cultuurmaatschappelijke thema’s bediscussiëren. Je vindt hier bijvoorbeeld de essayreeksen Precaire Praktijken en Art Matters en bewerkingen van lezingen die door het team van Platform BK zijn gegeven.