Platform Beeldende Kunst 300 miljoen euro verdeeld – Platform BK


300 miljoen euro verdeeld

Minister van Engelshoven heeft bekendgemaakt hoe de aanvullende steunmaatregelen voor cultuur à 300 miljoen euro eruit zullen zien. Lees hier de opvallende details.

28/05/2020
Infographic van de Rijksoverheid over de invulling van 300 miljoen euro aan steunmaatregelen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te kennen gegeven hoe het al eerder aangekondigde pakket steunmaatregelen van 300 miljoen euro er precies uit komt te zien. Een heel beknopte samenvatting: De helft van het bedrag is bestemd voor instellingen in de BIS (de ‘basisinfrastructuur’ van het culturele landschap, waar bijvoorbeeld het Rijksmuseum en de Nationale Opera onder vallen). Daarnaast zijn er aanzienlijke bedragen voor monumentenzorg, regionale instellingen en culturele ondernemingen. Ten slotte is er ook een post van 16,8 miljoen euro die direct voor makers bestemd is. Kunstenaars en cultuurwerkers zullen vooral wat merken van de 11,8 miljoen binnen deze post die door de rijksfondsen zal worden uitgekeerd. Dit bedrag is een aanvulling van bijna 2 miljoen euro per fonds op de 15 miljoen euro die de fondsen binnen hun eigen begroting hebben vrijgemaakt. In het geval van het Mondriaan Fonds gaat het om een bedrag van 1,6 miljoen euro uit de eigen begroting. Dit komt erop neer dat het Mondriaan Fonds de komende tijd ongeveer 3,5 miljoen euro te verdelen heeft.

We verwachten zeer binnenkort meer te horen over hoe het Mondriaan Fonds de verdeling van het geld gaat invullen en hoeveel geld er precies voor beeldend kunstenaars, bemiddelaars, collectieven en kleine instellingen zal zijn. In ieder geval is duidelijk dat er op korte termijn een behoorlijk bedrag voor makers beschikbaar zal zijn. Dit is hoopvol!

Op twee punten is het steunpakket echter teleurstellend. Ten eerste komen autonome kunstenaars nog steeds niet in aanmerking voor de TOGS, die een eenmalige steun van 4000 euro biedt ter compensatie van bedrijfskosten. Het begint erop te lijken dat kunstenaars hier niet meer op hoeven te rekenen. Ten tweede gaat het pakket voorbij aan de problemen rond de betaalbaarheid van (woon)ateliers in de grotere steden. De huurstop, waar Kunstenbond en Platform BK om gevraagd hebben, is eerder al uitgesloten door Minister Kajsa Ollongren. Nu legt Minister van Engelshoven, in reactie op vragen die Platform BK stelde tijdens een informerend gesprek tussen minister en belangenorgansiaties uit het veld, ook de volledige verantwoordelijkheid voor het instandhouden van maatschappelijk vastgoed, zoals broedplaatsen en atelierverzamelpanden, neer bij de gemeentes.

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.