Platform Beeldende Kunst 482 mln steungeld verdeeld: meer ruimte voor Trickle-Up – Platform BK


482 mln steungeld verdeeld: meer ruimte voor Trickle-Up

De minister komt met meer steun voor ZZP’ers, die gemiddeld 70% omzetverlies lijden door de coronapandemie. Lees hier de volledige uitwerking en de reactie van de Creatieve Coalitie.

 

19/11/2020
De minister komt met meer steun voor ZZP’ers, die gemiddeld 70% omzetverlies lijden door de coronapandemie. Het eerste steunpakket van april 2020 richtte zich  voornamelijk op het overeind houden van instellingen. Hoewel dit geld middels ’trickle down’ ook de zelfstandigen moest bereiken, is dit niet gebeurd. Minister van Engelshoven heeft door veelvuldig aandringen van de Creatieve Coalitie nu meer geld, in totaal €35,75 miljoen, vrijgemaakt dat direct aan ZZP’ers kan worden uitgekeerd middels projectsubsidies.

Daarnaast wordt er ook €5 miljoen vrijgemaakt voor een tijdelijk overbruggingsfonds voor instellingen die ondanks positief advies van o.a. het Mondriaan Fonds onder de zaaglijn terrecht komen. Dit biedt enig perspectief voor deze 14 presentatie-instellingen, maar het zal niet genoeg zijn om hen overeind te houden in de toekomst.

Lees hier het CBS rapport, waaruit het omzetverlies van ZZP’ers blijkt. En lees hier de brief van de Minister van OCW over de uitwerking van het tweede steunpakket.

Als reactie op deze steun schrijft de Creatieve Coalitie een brief aan de minister met de volgende boodschap: ‘De richting is goed: het tweede steunpakket voor cultuur richt zich op makers en artiesten. De keuzes die de minister maakt moeten wel scherper om dit voornemen waar te maken. Vanwege de publieksbeperkingen is een ruimere bottom-up benadering ook effectiever.’

Lees hieronder de volledige brief:
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.