AA Talk: Van broedplaats naar vrijplaats

Over het opzetten en verkrijgen van collectieve woon- en werkplekken a.k.a. vrijplaatsen.
25/11/2022
Op 25 november van 14:00 tot 16:00 organiseren Amsterdam Alternative, Platform Beeldende Kunst en de Kunstenbond in de OT301 een publieke discussie over de status en de toekomst van vrijplaatsen in Amsterdam. Een programma waarin cultuurwerkers, vrijbuiters en andere stadsgenoten vertellen over hun gezamenlijke acties, zoektochten, hindernissen en successen in de strijd om betaalbare en duurzame woon- en werkruimte voor kunst, cultuur en buurtinitiatieven, in een steeds duurdere en ontoegankelijkere stad.

Het pleidooi voor meer gezamenlijke woon- en werkplekken in collectief beheer of bezit, steekt af tegen het huidige broedplaatsenbeleid in Amsterdam, Hierin zijn tijdelijke contracten de norm, wordt kunst en cultuur ingezet voor gentrificatie, hebben buurtbewoners weinig toegang tot de vrijgekomen panden in hun buurt voor sociale initiatieven en verdwijnt uiteindelijk veel sociaal vastgoed op de markt. Na 20 jaar broedplaats-beleid is het tijd voor nieuw beleid, waarin de gebruikers centraal staan in plaats van de portemonnee van de vastgoedontwikkelaar.

Deze Talk is onderdeel van de samenwerking tussen het Vrije Ruimte Festival en de Envisioning Free Space conferentie die wordt georganiseerd door Amsterdam Alternative en Space of Urgency. Een meerdaags programma met veel muziek, kunst, docu’s en discussies over nachtcultuur, inclusieve stedelijke ontwikkeling en vrije ruimte.
Over Koen Bartijn

Koen Bartijn (1992) is een dramaturg, onderzoeker, en initiatiefnemer in zowel de podiumkunsten als de beeldende kunsten. Koen is de oprichter van kunstencollectief Antidote, waarmee hij festivals organiseert en peformances maakt. Daarnaast is hij co-directeur van Platform Beeldende Kunst.