Platform Beeldende Kunst Eerste reactie op het coalitieakkoord – Platform BK


Eerste reactie op het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ wordt structureel 170 miljoen euro extra uitgetrokken voor de cultuursector. We zijn gematigd positief over deze voorlopige uitkomst.

20/12/2021
De cultuurparagraaf van het coalitieakkoord

De huidige en toekomstige coalitiepartners smijten in het nieuwe coalitieakkoord met geld. Ook voor de cultuursector ligt een structurele extra financiering van 170 miljoen euro in het verschiet. Dit is zonder meer een positieve ontwikkeling. Hierbij moet echter meteen worden opgemerkt, dat de (mooie) ambities groter zijn dan het gereserveerde budget en dat deze verhoging bleek afsteekt tegen de grootontvangers van het akkoord.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie investeren begrijpelijk en terecht miljardenbedragen in klimaat en energie en de landbouwtransitie. Maar wie de jaarlijkse extra investeringen in veiligheid (1 miljard) en het leger (3 miljard) ziet, vraagt zich toch snel af waarom cultuur er wederom zo bekaaid vanaf komt. Temeer omdat de doelstellingen en ambities van de cultuurparagraaf wel degelijk hoog liggen. Zo zet men onder meer in op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het maken en uitvoeren van een herstelplan, regionale spreiding, nieuwe musea, kunsteducatie en een bibliotheek in elke gemeente. Wij ondersteunen deze ambities van harte, maar aangezien voor alleen al het implementeren van Fair Practice op het huidige aanbodniveau een structurele investering van 200 miljoen per jaar nodig is, lijkt de voorgenomen 170 miljoen zeer krap om de doelstellingen te bereiken.

Het hele coalitieakkoord is hier te lezen: https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.