Platform Beeldende Kunst Thijs Lijster – Platform BK


Thijs Lijster

Thijs Lijster is assistant professor of philosophy of art and culture at the University of Groningen and is also a postdoctoral researcher affiliated with the Culture Commons Quest Office of the University of Antwerp. In 2009 he won the Vrij Nederland essay prize, in 2010 the Prijs voor de Jonge Kunstkritiek (Prize for Young Art Criticism), and in 2015 the Boekman Dissertatieprijs (Boekman Dissertation Prize). 'Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie' (Looking, Tasting, Thinking: Essays on art criticism and philosophy) and the book 'Verenigt U! Arbeid in de 21ste eeuw' (Unite! Labour in the 21st century) in the series Nieuw licht (New Light) appeared in 2019.
● Thijs Lijster
How precarious is working in the cultural sector?
16/07/2020