Platform Beeldende Kunst Thijs Lijster – Platform BK


Thijs Lijster

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en daarnaast als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Culture Commons Quest Office van de Universiteit Antwerpen. In 2009 won hij de essayprijs van Vrij Nederland, in 2010 de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek en in 2015 de Boekman Dissertatieprijs. In 2019 verscheen 'Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie' en in de serie Nieuw licht het boekje 'Verenigt U! Arbeid in de 21ste eeuw'.
● Thijs Lijster
Hoe precair is het werk in de cultuursector?
16/07/2020