Platform Beeldende Kunst Enquete (woon)ateliers en corona – Platform BK


Enquete (woon)ateliers en corona

Platform BK roept huurders van (woon)ateliers op onze enquête voor het einde van de week in te vullen.

25/05/2020
Platform BK werkt aan het in kaart brengen van het ervaringen over atelier- en woninghuur onder kunstenaars en cultuurwerkers in tijden van Corona. Op basis daarvan kunnen we met Kunstenbond, BUT Broedplaatsen United Tenants en andere belangenorganisaties werken aan een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten met de verhuurders, gemeentes en landelijke overheid. Invullen en delen van de enquete wordt erg gewaardeerd!

Invullen van de enquête is geheel anoniem en kost ongeveer 5 minuten. De enquete is opgesteld in het Engels.

(function(t,e,s,n){var o,a,c;t.SMCX=t.SMCX||[],e.getElementById(n)||(o=e.getElementsByTagName(s),a=o[o.length-1],c=e.createElement(s),c.type=”text/javascript”,c.async=!0,c.id=n,c.src=[“https:”===location.protocol?”https://”:”http://”,”widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgdya6FX9yK_2FUsCnkAKrzZ_2Bpu8PD0_2FI4MYYUTGB1_2FMokIa.js”].join(“”),a.parentNode.insertBefore(c,a))})(window,document,”script”,”smcx-sdk”); Create your own user feedback survey
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS