Platform Beeldende Kunst Gallery Fair Practice Code – Platform BK


I

Gallery Fair Practice Code

“Als een galerie een kunstwerk verkoopt, moet de maker binnen zestig dagen betaald worden. Onverkocht werk moet desgevraagd binnen één maand terug naar de kunstenaar. En als werk verkocht wordt via een ander kanaal dan de moedergalerie dienen vooraf afspraken gemaakt te worden over het percentage dat elke partij krijgt. Alles dient bovendien zwart-op-wit te worden vastgelegd in contracten.” aldus Het Parool

Als Platform BK hebben we een bijdrage geleverd aan deze nieuwe richtlijnen voor de Gallery Fair Practice Code.

Lees het hele artikel van Het Parool hier. En hier kan je vinden hoe Mondriaan Fonds de richtlijnen voorschrijft.

03/04/2023Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.