Richtlijn Kunstenaarshonoraria (2017)

Op 1 januari 2017 lanceerde BKNL de Richtlijn Kunstenaarshonoraria – het begin van het nieuwe normaal. Sindsdien werken we aan het verspreiden en doorontwikkelen van de Richtlijn, met als hoogtepunt de implementatie door het Ministerie van OC&W in 2020.

04/03/2023Over Sepp Eckenhaussen

Sepp Eckenhaussen is onderzoeker bij het Instituut voor Netwerkcultuur. Van 2020 tot 2023 vormde hij met Koen Bartijn het kernteam van Platform BK.