Platform Beeldende Kunst Jeannette Slütter en Harriet Morley nieuwe directie Platform BK – Platform BK


Jeannette Slütter en Harriet Morley nieuwe directie Platform BK

Met groot plezier verwelkomt het bestuur van vereniging Platform BK Jeannette Slütter en Harriet Morley als de nieuwe directie. Jeannette en Harriet starten vanaf 1 maart 2023 bij Platform BK en volgen hiermee Koen Bartijn en Sepp Eckenhaussen op. Het bestuur kijkt met vertrouwen en enthousiasme uit naar deze ‘vierde generatie’ van Platform BK.

01/03/2023
Co-directeurs Jeannette Slütter en Harriet Rose Morley. Foto: Verena Blok.

Joram Kraaijeveld, voorzitter van het bestuur, zegt over de benoeming van Jeannette Slütter en Harriet Morley: “Wij zijn verheugd over de komst van Jeannette en Harriet. We hebben veel vertrouwen dat zij de beeldend kunstenaars en kunstwerkers in Nederland zeer goed kunnen vertegenwoordigen, puttend uit hun eigen ervaringen in het kunstenveld en als lid van verschillende kunstenaarscollectieven. We zijn overtuigd van hun ideeën om met experimentele alternatieven de status quo te bevragen en kijken ernaar uit hen in actie te zien om de solidariteit binnen en met de beeldende kunsten te vergroten.”

Harriet en Jeannette over hun directeurschap: “Het is met groot enthousiasme dat we het co-directeurschap van Platform BK op ons nemen, een organisatie die onze inzet deelt om te pleiten voor de behoeften van culturele en precaire werkenden en het bevorderen van duurzaamheid en gelijkheid in de kunsten. Wij geloven dat Platform BK een vitale organisatie is voor het leiden van gesprekken over de fundamentele kwesties van hoe we leven en werken als creatieve werkenden. Hun inzet voor solidariteit, zorg en bewustzijn van verschillende politieke en culturele urgenties en het bevorderen van ‘fair practice’ in de kunstwereld is zowel inspirerend als noodzakelijk. Wij zijn enthousiast om het werk van de vorige directeuren Koen Bartijn en Sepp Eckenhaussen voort te zetten en onze eigen richting te geven aan de vele urgente vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden. We kijken uit om samen met de leden, kunstenaars en het bestuur van Platform BK te werken aan zinvolle verandering.”

Jeannette Slütter

Jeannette Slütter (1988; zij/haar) is een in Den Haag gevestigde kunstenaar. In haar werk onderzoekt ze thema’s rondom het kunstenaarschap zoals auteurschap, machtsstructuren en het perspectief van een toeschouwer. Dit uit zich in site-specific interventies, publicaties of publieke evenementen. Ze verbleef in ruimtes en organisaties als Das Leben am Haverkamp, MORPHO en Kunsthal Extra City in Antwerpen, Amsterdam Ferry Festival en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Ze was curator van PIP expo, is momenteel lid van het initiatief Locatie Z en begeleidt jonge kunstenaars bij Stroom, Den Haag.

Harriet Rose Morley

Harriet Rose Morley (1994, UK; zij/haar) is een multidisciplinaire kunstenaar, docent, bouwer en lasser die zich tussen Nederland en de UK bevindt. Ze richt zich op meubelbouw, architecturale installatie en collaboratieve maakprojecten door het kruispunt van kunst en arbeid te verkennen en traditionele noties van ‘hard’ en ‘zacht’ werk uit te dagen. Ze heeft grote ruimtelijke projecten voltooid, waaronder als eerste de jaarlange resident te zijn in Hotel Maria Kapel [HMK], Hoorn, Nederland (2019-2021) met het project Self-Care in Self Build in het kader van het kunstenaarsprogramma Solid Care (2020), werkte samen met het architectuurcollectief Assemble aan de TIAA in West Den Haag (2019), en maakte tentoonstellingsontwerp voor Pakt Amsterdam (2021) en Glasgow International (2021).
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.