G

Meld hier je verlies van inkomsten wegens de corona-crisis

Platform BK roept al haar leden op onderstaande enquete voor het einde van de week in te vullen.

20/03/2020
Hiermee draag je bij aan het in kaart brengen van het verlies van inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers. Op basis daarvan kan Platform BK met Kunstenbond, Kunsten ’92 en andere belangenorganisaties lobbyen voor een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten.

Invullen van de enquete is geheel anoniem en kost ongeveer tien minuten. De enquete is opgesteld in het Engels, wegens het feit dat onder andere de problemen van niet-Nederlandse kunstenaars tot noch toe onderbelicht zijn gebleven.

(function(t,e,s,n){var o,a,c;t.SMCX=t.SMCX||[],e.getElementById(n)||(o=e.getElementsByTagName(s),a=o[o.length-1],c=e.createElement(s),c.type=”text/javascript”,c.async=!0,c.id=n,c.src=[“https:”===location.protocol?”https://”:”http://”,”widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd2g2hQGAE13BgfxG6O_2FdLqADKASqlAysQ0zCvIlP8gUJ.js”].join(“”),a.parentNode.insertBefore(c,a))})(window,document,”script”,”smcx-sdk”);
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.