Platform Beeldende Kunst NOODPAKKET #2 VOOR CULTURELE SECTOR: 482 MILJOEN – Platform BK


NOODPAKKET #2 VOOR CULTURELE SECTOR: 482 MILJOEN

In aanvulling op het eerste noodpakket van 300 miljoen euro en de generieke maatregelen van de overheid, kondigt Minister van Engelshoven een tweede pakket à 482 miljoen euro aan.

28/08/2020
De precieze invulling van dit tweede steunpakket is nog niet bekendgemaakt. Wel vermeldt de website van de Rijksoverheid een globale verdeling:

  • € 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals; de exacte invulling van de € 200 miljoen wordt komende periode uitgewerkt;
  • € 14 miljoen komt beschikbaar voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor geen budget beschikbaar was;
  • € 20 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang;
  • € 15 miljoen komt, met inzet van het ministerie van EZK, beschikbaar voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot);
  • € 15 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor een garantiefonds voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de sector te vergroten;
  • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

Verder is van groot belang, dat Minister van Engelshoven goed let op het deel van de subsidie dat bij individuele makers terechtkomt en daarvoor lessen trekt uit de effecten van het eerste steunpakket. De Volkstrant meldt:

De hoofdmoot van het eerste pakket van 300 miljoen euro ging deze zomer naar gesubsidieerde instellingen zoals rijksmusea, de grote opera- en theatergezelschappen en symfonieorkesten. De gedachte was dat zij met die noodsteun werk zouden geven aan zzp’ers, waaruit 60 procent van het werkveld bestaat. Maar al snel was uit alle geledingen van de kunstwereld te horen dat het zo niet helemaal werkte. Zwart-witgesteld leek het kantoorpersoneel van de instellingen gered en stonden de makers in de kou.

Voor de aanvulling van 200 miljoen gaat Van Engelshoven nog kijken naar de verdeling tussen ‘kunstenaars en creatieve professionals’ en de instellingen. ‘De nood bij de makers is hoog is’, zegt van Engelshoven. ‘Ik heb nog geen oordeel over hoe het vorige pakket heeft uitgepakt, maar ik ga kritisch kijken of het voldoende bij de makers is beland. De kunsten hou je alleen levend als makers ook aan het werk kunnen.’
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.