Platform Beeldende Kunst Paradisodebat 2023 – Platform BK


R

Paradisodebat 2023

Elk jaar aan het begin van het culturele seizoen wordt er afgetrapt met het Paradisodebat, georganiseerd door Kunsten’92, Paradiso, ACI (directieoverleg Amsterdamse culturele instellingen) en de Akademie van Kunsten. Dit jaar vond het plaats op 27 augustus 2023.

 

04/09/2023
We geven hierbij een opsomming van de meest uitgesproken punten. Je kan zelf het gehele debat nog eens bekijken of het artikel in de Volkskrant en NRC lezen.

In het Paradisodebat wordt het “ravijnjaar” 2026 toegelicht, dit is het jaar waarin de opbouw van het gemeente- en provinciefonds wordt losgekoppeld van de uitgaven van de Rijksoverheid en verbonden aan het bruto nationaal product. Dit zou naar verwachting een grote aanslag zijn op het budget dat te besteden is door de gemeente en provincies. Vooralsnog wordt er gesproken over een tekort van 2 miljard. De begrotingen voor 2026 worden op dit moment ook met terughoudendheid gemaakt vanwege deze onzekerheid. Kunsten’92 pleit voor een wettelijke verankering van de taken op gebied van cultuur voor gemeenten en provincies.

Daarnaast berekende Kunsten’92 dat de bureaucratie van de culturele sector omgerekend naar euro’s zo’n 94 miljoen kwijt is. Dit is aan het schrijven van rapporten, beoordelen en controleren van aanvragen, namens de overheid. Dit roept om een herziening van het cultureel veld dat minder hiërarchisch is ingesteld en waarbij minder moet worden gecontroleerd.

Dit benadrukte Martijn van der Steen (bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) dat we van het hiërarchisch systeem naar een horizontaal systeem (the common) moeten veranderen. Zodat de bureaucratische last kan worden verlaagd en er meer geld over is voor de culturele sector. Daarbij benadrukt hij dat taal een belangrijk start punt is, je draagt samen de verantwoordelijkheid voor cultuur, je kan verschillende rollen hebben maar uiteindelijk ben je samen verantwoordelijk. Wij, als Platform BK, kunnen dit alleen maar benadrukken, we willen solidariteit vergroten en samen betere arbeidsomstandigheden creëren.

Door het gehele debat werd de regio benadrukt, het geld moet beter verdeeld worden. Maar ook hier benadrukte Martijn van der Steen, als de koek (die al te klein is) verdeeld moet worden over meer partijen, zal deze koek eerst moeten groeien.

Wij willen ook nog toevoegen dat de makers/kunstenaars/culturele werkers meer ruimte moeten innemen in deze debatten, raad van toezichten en rondetafel gesprekken om te laten zien dat onze inbreng overal van toegevoegde waarde kan zijn.

Genodigden aan tafel: Hans Biesheuvel (ONL voor Ondernemers), Jolanda Spoel (Bijlmer Parktheater en lid van de Akademie van Kunsten), Peter Drenth (gedeputeerde cultuur Gelderland | CDA), Soraya Groznik (The Movement Roermond), Hein Kuiken (wethouder gemeente Leeuwarden | PvdA), Lucien Kembel (LKCA), Martijn van der Steen (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam), Robert Vroegindeweij (Muziekschool Zeeland), Jorien Wuite (woordvoerder cultuur Tweede Kamer| D66), Jan Jaap Knol (Boekmanstichting) en covoorzitters van Kunsten ’92, Anne Breure en Jeroen Bartelse. Met inspiratie van de Droominee.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.