I

Oprichting Federatie Beeldrechten

Platform BK is mede-oprichter van de Federatie Beeldrechten, een initiatief van Auteursrechtenorganisatie Pictoright. Dit nieuwe samenwerkingsverband zet zich in om de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie te verbeteren. Andere betrokken beroepsorganisaties zijn BBK, BNO, BOK, DuPho, Kunstenbond en NVJ-NVF.

22/10/2021
Beeldende kunstenaars, fotografen, illustratoren en ontwerpers (kortom, beeldmakers) leveren een steeds essentiëlere bijdrage aan de samenleving. Beelden zijn alomtegenwoordig in het dagelijks leven en hebben een enorme impact. Denk aan (nieuws)foto’s, tekeningen en infographics in kranten en digitale media, aan typografie, verpakkingen, de vormgeving van publieke ruimten, muurschilderingen, aan beeldende kunst, street art en digital art. Visuele herkenning creëert waarde. Met 138 miljard euro komt de hoogste omzet in Europa binnen de creatieve en culturele industrie uit de ‘visual arts’. (zie rapport van EY Europees herstel: de culturele en creatieve sector voor en na de coronacrisis). Het CBS laat zien dat de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie 3,4 procent bedraagt, 26,5 miljard euro.

De waarde van beeld is groter dan vaak wordt gedacht, het stelsel behoeft aanpassing. In het huidige rechtenlandschap blijft de value gap voor beeldwerken onderbelicht: waar langzamerhand de rechten voor muziek op online platforms als Instagram en YouTube geregeld worden, blijkt de urgentie voor beeld nog niet vanzelfsprekend. De Federatie Beeldrechten wil beeld op de juiste economische waarde geschat zien worden en aan beeldmakers toerekenen. Doel is een eerlijker verdeling in de keten van maker tot kijker.  

De waarde van beeld is onmiskenbaar. Beeldmakers verdienen het om beter gezien, gehoord en vertegenwoordigd te worden. Het nieuwe samenwerkingsverband Federatie Beeldrechten wil een slagvaardige organisatie zijn die gaat lobbyen voor een betere auteursrechtelijke positie van makers. Het initiatief van Pictoright en de beroepsorganisaties voor beeldmakers om de Federatie Beeldrechten op te richten vormt een belangrijke eerste stap.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.