Presentatie Kunstenaarshonorarium in Buffalo

Tijdens de conferentie ‘From the Call of the Muse to the Promise of the Union: In Search of Fair Payment & Labor Equity in the Arts’ geeft Sepp Eckenhaussen een presentatie over de ontwikkeling en het gebruik van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria.

29/03/2022Over Sepp Eckenhaussen

Sepp Eckenhaussen is onderzoeker bij het Instituut voor Netwerkcultuur. Van 2020 tot 2023 vormde hij met Koen Bartijn het kernteam van Platform BK.