Platform Beeldende Kunst rapport Vrouwelijke beeldend kunstenaars – Platform BK


Q

rapport Vrouwelijke beeldend kunstenaars

Het rapport Vrouwelijke beeldend kunstenaars in Nederland: Arbeidsmarktpositie, carrièreverloop, representatie is onlangs uitgereikt aan de staatsecretaris Fleur Gräper van Cultuur en Media in het Mauritshuis in Den Haag.

23/04/2024
Dit rapport is gemaakt in opdracht van het Niemeijer Fonds en uitgevoerd door de Boekmanstichting. Het werd op 28 maart 2024 overhandigd aan de staatsecretaris Fleur Gräper van Cultuur en Media in het Mauritshuis in Den Haag.

Platform BK was gesprekspartner tijdens één van de focusgroep sessies in dit onderzoek. Hierin werden vele verschillende aspecten uitgelicht van seksisme tot het beeldende kunstcanon en het curriculum op kunstacademies. Wij zijn dan ook blij dat dit rapport er is en kijken uit naar een verdergaand onderzoek naar de onderwerpen die de Boekmanstichting adviseert. Zoals o.a verder onderzoek naar carrièreverloop en impact op ouderschap en de oorzaak naar de hoge uitstroom van vrouwelijke beeldend kunstenaars. 

In het rapport komt naar voren dat het jaarinkomen van vrouwelijke beeldend kunstenaars 20 procent lager is dan van mannelijke collega’s, maar ook werd wederom aangetoond dat de inkomenspositie van beeldende kunstenaars zeer precair is. In het algemeen hebben beeldend kunstenaars een veel lager gewonnen gemiddeld persoonlijk inkomen (18.500 euro) dan werkenden in andere creative beroepen (35.100 euro).

Buiten deze resultaten was er ook ruimte voor het gesprek en daar kwamen de volgende uitspraken naar voren (terug te vinden in het rapport): ‘De beeldende kunstsector is kind en familie onvriendelijk’, ‘Het opbouwen van een carrière en het nadenken over kinderen valt – biologisch gezien- in dezelfde levensfase voor vrouwen’ en ‘Kunst van vrouwen wordt vaak verbonden aan de identiteit of het vrouw zijn van de kunstenaar, in plaats van het onderwerp dat in het kunstwerk zelf centraal staat’. Waaruit blijkt we nog meer met elkaar moeten spreken om de beeldende kunst tot een kind en familie vriendelijke plek te maken en tevens tot een plek waar je ongeacht je identiteit je kunst centraal kan staan. 

Lees het gehele rapport voor de uitkomst en aanbevelingen.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.