Platform Beeldende Kunst Reactie BKNL op Corona-steunpakket – Platform BK


Reactie BKNL op Corona-steunpakket

BKNL* heeft een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven als reactie op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector.

23/04/2020
Lees hier de brief aan de minister van OCW.

*Bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland) zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten’92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Museumvereniging, de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu en het Overlegorgaan Beeldende Kunstacademies (OBK). Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten. Lees hier meer.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.